יום עיון של שירות בתי הסוהר בנושא טיפול באסירים חולים

ביום שלישי, 13.1.15, התקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה יום עיון רב-תחומי בנושא הטיפול באסירים נשאי HIV ובאסירים המסרבים לקבל טיפול רפואי. יום העיון, הוא פרי יוזמת אגף האסיר בשירות בתי-הסוהר שהמכון הישראלי לדמוקרטיה ברך עליה ונענה לה ברצון. יום העיון התקיים במעמד נציב שירות בתי-הסוהר רב-גונדר אהרן פרנקו ונשיא המכון יוחנן פלסנר ובהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של השירות, צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה וצוות רב-תחומי של מומחים אורחים (מתחום הרפואה, המדיניות הציבורית, המשפט, האתיקה הרפואית ועוד). את הדיון הנחו גונדר עפרה קלינגר, ראש אגף האסיר בשב"ס ופרופ' מרדכי קרמניצר, סגן-נשיא המכון.

שירות בתי-הסוהר הוא ארגון הכליאה הלאומי של מדינת ישראל המופקד, לפי חוק, על הטיפול באסירים, עצירים, שוהים ומעוכבים לפי דין. השירות אחראי לניהול מעל 30 מתקני-כליאה מסוגים שונים, ומופקד על הטיפול בעשרות אלפי בני-אדם שחירותם נשללה על ידי המדינה. המכון הישראלי לדמוקרטיה ושירות בתי הסוהר בחרו לשתף פעולה ביצירת מסגרת שיח לדיון בסוגיות שונות העולות מעבודתו המורכבת של שירות בתי-הסוהר על מנת להכיר לחוקרי המכון ומומחים שונים את עבודת השירות 'מבפנים'; ולתרום לדיון הפנימי המתנהל בשירות בסוגיות שונות הנוגעות לכבוד האדם של אסירים ולצורך להפעיל את הסמכות ושיקול הדעת שהופקד בידי השירות בהתאם לעקרונות החוקתיים ולאיזונים הנובעים מהם, ובשים לב לאחריות המוטלת על השירות.

יום העיון המשותף הראשון עסק תחילה בסוגיית הטיפול באסירים נשאי HIV, המהווים אוכלוסייה קטנה ביותר ומוחלשת של אסירים. הדיון סקר את ההתפתחות והשינויים שחלו בנושא בשנים האחרונות. בין השאר הוצגה בו רמת הסיכון הקטנה ביותר להדבקה הנשקפת מאסירים המקבלים טיפול רפואי. הדיון התמקד בשאלות ייחודיות בתחום הטיפול של שב"ס באסירים נשאי HIV, כמו שאלת הפרדתם של אסירים אלה בשעות הלילה בשל שיקולים שונים: הצורך בשמירה על כבודם ועל פרטיותם של האסירים ולהתמודד עם הסטיגמה שיוצרת הנשאות בחיי-הכלא מול אחריותו של השירות לשלומם של כלל הבאים בשעריו, לרבות נשאי הנגיף.

חלקו השני של הדיון הוקדש לסוגיית ההתמודדות באסירים המסרבים לקבל טיפול רפואי והוצגו הדילמות הרפואיות, האתיות והמשפטיות העולות במצב זה, במיוחד בשים לב לכך שהסירוב הוא סירובו של אסיר והמסגרת האחראית היא בית סוהר.

יום עיון רב-תחומי בנושא הטיפול באסירים נשאי HIV ובאסירים המסרבים לקבל טיפול רפואי