פורום קיסריה 2003

בימים רביעי-חמישי, ב'-ג' בתמוז תשס"ג, 2-3 ביולי 2003, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה זו השנה האחת עשרה ברצף. הסיבה לעריכת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה בבסיס המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יולי, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

בשנת 2003 פורום קיסריה התכנס בפעם האחת עשרה, ובמהלך שנות קיומו הוא התעצב והיה לכנס הכלכלי החשוב ביותר במדינת ישראל. השנה נערך הכנס בירושלים בפורום שכולל ראשי ממשלה (מכהן ולשעבר), שרים, חברי כנסת, אנשי ציבור בכירים, אנשי אקדמיה ואנשי עסקים. ארבעה נושאים ראשיים נדונו בפורום:

  1. אמינות ושקיפות במשק, בראשות פרופ' צבי אקשטיין
  2. מערכת ההשכלה הגבוהה לעשור הקרוב, בראשות מר דוד ברודט, יועץ כלכלי ולשעבר מנכ"ל משרד האוצר
  3. חינוך ציבורי בישראל על בסיס ביזור ואיזור, בראשות גב' רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך, ופרופ' ויקטור לביא
  4. הנושא הרביעי הוא התחום המסורתי של כל כינוסי קיסריה: ההמלצות למדיניות מקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה, בראשות פרופ' אבי בן בסט, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה