שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסים ובמערכת הפיקוח - סיכום והמלצות