פורום קיסריה קיץ 2007

בימים רביעי-חמישי י'-י"א בתמוז תשס"ז, 27-28 ביוני 2007, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית זו השנה החמש עשרה. הסיבה להקמת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יוני, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע

השנה החולפת לא הייתה שנה קלה בישראל, מבית ומחוץ. פורום קיסריה 2007 התכנס שנה לאחר מלחמת לבנון השנייה, שהייתה חוויה מרכזית ומשפיעה ביותר על חיי האזרחים בישראל בחודשים האחרונים. הפורום התכנס בחיפה לאות הזדהות עם העיר ועם אזור הצפון כולו, שעמדו תחת מטחי אש בקיץ 2006. עמידה זו ביטאה היטב את התופעה שבה העורף נהפך לחזית. דיוני הפורום וחוברות ההמלצות - ניירות העבודה לקראת הדיונים - עוסקים בנושאים הבולטים שעל סדר היום הכלכלי הלאומי.

ארבעה נושאים ראשיים נדונו במהלך ההתכנסות של הפורום:

  1. הנושא שפתח את הדיונים היה נורמות ואתיקה במגזרים הציבורי והעסקי והשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית ובצמרת מדינות ה-OECD. קבוצת העבודה הורכבה מאנשי מקצוע בתחום, והוביל אותה עו"ד דוד חודק, העומד בראש משרד עורכי הדין GKH - גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'. הקבוצה שקדה על העבודה חודשים מספר. הנושא הנדון כאן נמצא בתהליך של דיונים מעמיקים בתקופה האחרונה, והוא זכה לתשומת לב בהרצאתו של ד"ר דניאל קאופמן מהבנק העולמי, מומחה בין-לאומי לנושאי שחיתות.
  2. הנושא השני נוגע לשאלת העורף כחזית, והדיון בו עסק בתפיסת העורף ובהמלצות למדיניות כוללת בסוגיה זו. צוות שהורכב מאנשי ציבור, אנשי מקצוע ונציגי מערכות ממשל שקד מעל שישה חודשים על הכנת הדיון החשוב ועל פיתוח ההמלצות. את עבודת הצוות ניהל עו"ד דן מרידור, שר וחבר כנסת לשעבר אשר גם ישב בראש הוועדה לתפיסת הביטחון המעודכנת של ישראל.
  3. הנושא השלישי הוא התחום המסורתי של כל כינוסי קיסריה: ההמלצות למדיניות מקרו-כלכלית. הפעם התמקד הדיון לא רק בהמלצות מדיניות לשנת העבודה 2008, אלא גם הציג עמדות בעניין עמידותו של המשק בפני משברים, פנימיים וחיצוניים. את הצוות הוביל פרופ' ליאו ליידרמן מאוניברסיטת תל אביב, יועץ כלכלי ראשי בבנק הפועלים.
  4. הכנס נפתח במושב מיוחד שעניינו ההשלכות הכלכליות של הוספת יום מנוחה. את דברי הפתיחה נשאו ד"ר יעקב שיינין, מנכ"ל מודלים כלכליים, ופרופ' אמיר ברנע מהמרכז הבין-תחומי הרצליה. במושב הצהריים ביום הראשון הרצה הסופר אברהם ב' יהושע על החברה הישראלית שנה לאחר מלחמת לבנון השנייה. במושב הצהריים השני נאם נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר. הכנס ננעל במושב בראשותו של ראש הממשלה מר אהוד אולמרט.