פורום קיסריה 2009, בין כלכלה לפוליטיקה

גודלה הרצוי של הממשלה - בין כלכלה לפוליטיקה איננו נושא חדש על סדר היום הכלכלי-לאומי, אך הוא מקבל ממד חדש לאור התובנות החדשות באשר לעומק מעורבותה של הממשלה ולתפקיד המדיניות הפיסקלית בעת משבר כלכלי. פרופ' יוסף זעירא מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוביל צוות אשר דן בנושא.