פורום קיסריה 2006

בימים שלישי-חמישי, כ"ד-כ"ו בסיוון תשס"ו, 20-22 ביוני 2006, ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה  את פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית זו השנה הארבע עשרה. הסיבה להקמת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. מועד ההתכנסות נקבע לחודש יוני, ערב הדיונים על תקציב המדינה. המשתתפים בפורום מאמינים שההמלצות והדיון המקצועי המתנהל בו ישפיעו לטובה על התקציב המוצע.

שלושה נושאים ראשיים נדונו בהתכנסות הפורום:

  1. הנושא שפתח את דיוני הפורום היה הדרכים לצמצום העוני בישראל. קבוצת העבודה לקראת הדיון מורכבת מאנשי אקדמיה, כלכלנים ובעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי, ובראשה עמד ד"ר מומי דהן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ומבית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.
  2. הנושא השני נגע בגיבוש מדיניות בתחומי הטכנולוגיה הפשוטה. את עבודת הצוות ניהל מר אלי הורביץ, יושב ראש הוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה ויושב ראש דירקטוריון טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
  3. הנושא השלישי הוא התחום המסורתי של כל כינוסי קיסריה: ההמלצות למדיניות מקרו-כלכלית. הפעם הוביל את הצוות פרופ' רפי מלניק, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבין-תחומי, הרצליה. כמו כן ערך הפורום בפעם הראשונה שני פאנלים בערב הפתיחה: הפאנל הראשון בנושא הון וספורט בישראל; והפאנל השני בנושא הון ותרבות בישראל.