סיקור המושב בנושא: עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי

סיקור המושב השני של פורום קיסריה ה-17 בנושא עתידו של מנוע הצמיחה הישראלי.