• שידור חי
  • פתוח לקהל בהרשמה מראש

מקומה של הציונות הדתית בחברה הישראלית: השתלבות, בדלנות או הנהגה?

המכון הישראלי לדמוקרטיה

לאן פניה של הציונות הדתית? האם להשתלבות בחברה הישראלית או אף להנהגתה? ואולי דווקא להתבדלות והסתגרות מתוך ביקורת על החברה? המאבק בין מגמות אילו טרם הוכרע. מעורבותה והשפעתה של הציונות הדתית על שאלות היסוד של החברה והמדינה עולות בהרבה על גודלה היחסי. לפיכך לדמותה ולהכרעותיה השפעה חשובה על עתיד הדמוקרטיה בישראל.

בכנס יוצגו המגמות השונות והשלכותיהן, הן מנקודת ראות עקרונית והן מהזווית המעשית- כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשורה של תחומי חיים כאן ועכשיו.

צפו במושבי הכנס בערוץ המכון בYouTube

יום ראשון, ח' בתמוז, 16 ביוני

10:30-10:15, ברכות ד"ר אריק כרמון

11:45-10:30, מושב ראשון: מבט היסטורי

יו"ר: פרופ' אניטה שפירא

משתתפים:
פרופ' אליעזר דון-יחיא
פרופ' אדם פרזיגר
פרופ' יוסף שלמון

13:45-12:00, מושב שני: מבט אידאולוגי

יו"ר: ד"ר חנוך בן-פזי

משתתפים:
ד"ר צחי הרשקוביץ
ד"ר אמיר משיח
מר מוטי קרפל
ד"ר סמדר שרלו

16:15-14:30, מושב שלישי: מבט סוציולוגי

יו"ר: ד"ר חיותה דויטש

משתתפים:
גב' איילת וידר-כהן
ד"ר נסים ליאון
ד"ר שלמה פישר
מר יאיר שלג

18:00-16:30, מושב רביעי: מבט מבחוץ על הציונות הדתית

יו"ר: הרב יצחק לוי

משתתפים:
מר ארי אלון
הרב דוד בלוך
פרופ' מנחם מאוטנר
מר יהושע סובול

יום שני, ט' בתמוז, 17 ביוני

מקומה של הציונות הדתית בתחומי חיים שונים:

11:00-9:30, מושב חמישי

יו"ר: מר יהודה יפרח
תרבות: גב' אבירמה גולן, פרופ' חביבה פדיה
פוליטיקה: פרופ' אשר כהן, פרופ' יואב פלד

13:00-11:20, מושב שישי

יו"ר: הרב ד"ר יהודה ברנדס
רבנות: הרב ד"ר בני לאו, פרופ' עמנואל סיון
צבא: פרופ' סטיוארט כהן, פרופ' יגיל לוי

15:20-13:40, מושב שביעי

יו"ר: ד"ר פנינה נויבירט
מגדר: גב' שולמית מלמד, ד"ר רונית עיר שי
חינוך: הרב אבי גיסר, הרב ד"ר דניאל הרטמן

17:10-15:30, מושב שמיני

יו"ר: פרופ' יפה זילברשץ
משפט: פרופ' ידידיה שטרן, הרב יהושע שפירא
תקשורת: ד"ר אינס גבל, גב' במבי שלג

19:00-17:30, מושב תשיעי

יו"ר: מר אלישיב רייכנר

התנחלות בארץ או בלבבות/ הציונות הדתית בין ארץ ישראל לעם ישראל:
פרופ' גדעון ארן, מר פנחס ולרשטיין, ד"ר גדי טאוב, הרב יעקב מדן