ועידת ראש הממשלה למגזר הערבי

ביום חמישי, ה-10 ביולי 2008, ז' בתמוז תשס"ח, נערכה ועידת ראש הממשלה למגזר הערבי בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. הנושאים המרכזיים בועידה: פיתוח כלכלי, שלטון מקומי, מערכת החינוך וביחסי יהודים-ערבים בישראל.

דברי פתיחה
מר יונה יהב, ראש עיריית חיפה
מר שאוקי ח'טיב, יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות

קווי ייסוד למדיניות הממשלה למגזר הערבי: מבוא לדיוני הועידה
מר רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מושבים נושאיים: פיתוח כלכלי │ שלטון מקומי │ מערכת החינוך

דיון א': מדיניות בתחום הפיתוח הכלכלי 
יו"ר: מר דב לאוטמן, יו"ר המועצה המייעצת לרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים
מר איימן סייף, מנהל הקמת הרשות לפיתוח כלכלי: הרשות כציר מרכזי לפעילות הממשלה
מר שוקי אורן, החשב הכללי: עידוד הפעילות העסקית במגזר הערבי
מר גבי מימון, מנכ"ל משרד התמ"ת: הצגת מסלולי תעסוקה במגזר הערבי
מר יוסי שנקלר, מנכ"ל מרכזי הפיתוח של אינטל ישראל, מקרה מבחן לשילוב אקדמאיים
מר סעיד אינאס, מנכ"ל Galil Software, מקרה מבחן ליזמות טכנולוגית

דיון ב': מדיניות בתחום השלטון המקומי
יו"ר: מר ראמז ג'ראיסי, ראש עיריית נצרת
מר אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים: תוכנית הממשלה לחיזוק השלטון המקומי במגזר הערבי
מר עדי אלדר, יו"ר מרכז השלטון המקומי
מר נאיף אבו-שרקיה, יועץ ארגוני

דיון ג': מדיניות בתחום החינוך 
יו"ר: שיח' האשם עבד אלרחמן, ראש עיריית אום אל-פחם
גב' שלומית עמיחי, מנכ"לית משרד החינוך: תוכנית הממשלה לחיזוק החינוך במגזר הערבי
מר כאמל אבו-אלקיאן, מנהל בית ספר  ביישוב חורה: יישום תוכנית "אופק חדש"

זוויות ביחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל

נגישותם של שירותי הממשלה
ד"ר ג'ובראן ג'ובראן, עמותת סיכוי

דימויים הדדים והדרך לשנותם
יו"ר: פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' סמי סמוחה, דיקן הפקולטה למדעי החברה , אוניברסיטת חיפה
מר סלמאן נאטור, סופר
פרופ' תמר הרמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, דיקן הלימודים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' ענת פירסט, דיקן בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה
שיח' האשם עבד אלרחמן, ראש העיר אום אל-פחם
פרופ' ראסם חמאיסי, החוג לגיאוגרפיה ואיכות הסביבה, אוניברסיטת חיפה

מושב סיכום

יו"ר המושב: ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

דיווח מקבוצות הדיון
מר דב לאוטמן, מדיניות בתחום הפיתוח הכלכלי
מר ראמז ג'ראיסי, מדיניות בתחום השלטון המקומי
שיח' האשם עבד אלרחמן, מדיניות בתחום החינוך

סיכום יום הועידה
מר שאוקי ח'טיב, יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות
מר אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה

התייחסויות השרים
ח"כ פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך
ח"כ מאיר שטרית, שר הפנים
ח"כ ראלב מג'דלה, שר הספורט, המדע והתרבות: יחסי יהודים ערבים מנקודת ראותו של השר הערבי הראשון

נאום ראש הממשלה, ח"כ אהוד אולמרט