מדיניות בתחום השלטון המקומי - תקציר הדיון

 

  • בתוך חודש ייערך דיון רחב ויוזמנו אליו כל ראשי הרשויות המקומיות הערביות וכן מנכ"ל משרד הפנים, שר הפנים והצוות הבכיר של המשרד. במסגרת זו יידונו כל הסוגיות שלא הייתה אפשרות לדון בהן. בהמשך לדיון זה יתחלקו המשתתפים לצוותים ויעבּדו הצעה לתכניות במגוון הנושאים (בדומה למה שנעשה מול משרד החינוך).
  • בדיקת אפשרות לתכניות הבראה שיכללו שיתוף של משרדי הממשלה האחרים. חלק מהבעיה רשויות המקומיות נובעת מתקציבים המיועדים לתחומים מסוימים, ולפיכך שיתוף פעולה יכול לסייע בהשגת מקורות לתכניות ההבראה גם במשרדים ייעודיים.
  • אריה בר מציע פתרון אחר: הקמת פורום שיעסוק ב-matching. משרד ראש הממשלה יהיה אחראי על כך.
  • שיתוף תפקודי בין הרשויות: הקמת אזורי תעשייה משותפים שיעזרו לייצב את מצבן הכלכלי של הרשויות, איסוף אשפה משותף.
  • הגדלת תקציבי פיתוח: רשויות רבות נמצאות בתהליכי הבראה ומתקשות להשיג הלוואות. לפיכך המשתתפים מבקשים שמשרד האוצר יספק חלף אשראי כדי להביא לפתרון מידי של הבעיה.
  • בחינת בקשה להקמת יישובים קהילתיים ערביים.
  • שיפור השירות לאזרח.
  • נוסחת גדיש: מימון מלא - חלף אשראי כחלק מהטיפול בטווח הקצר.