מבקר המדינה – תפקיד, צורת העבודה וסגנון

המכון הישראלי לדמוקרטיה

ביום ראשון, ב' באייר תשס"ו, 30 באפריל 2006, התכנס פורום השולחן העגול לדון באחד מן הנושאים שעל סדר היום של המכון הישראלי לדמוקרטיה כבר זמן רב - מוסד ביקורת המדינה. בין היתר נדונו מכלול המשמעות של ביקורת המדינה, התנהלותו של המבקר החדש השופט מיכה לינדנשטראוס ושאלות על אופן עבודתו של המבקר: כיצד מתקבלת החלטה לפתוח בבדיקה או בביקורת? מהם מקורות המידע העומדים לרשותו של מבקר המדינה? מה עולה בגורלם של דוחות הביקורת? כן עלו לדיון הקשר בין הון לשלטון וסכנת השחיתות המאיימת לערער את הדמוקרטיה הישראלית.

מנחה: גב' כרמית גיא

במשתתפים (לפי סדר א'-ב'):

ניצב (בדימוס) יעקב בורובסקי

מר מוטי גילת

פרופ' יצחק גל-נור

השופטת (בדימוס) דליה דורנר

עו"ד יאיר הורוביץ

ד"ר אריק כרמון

פרופ' שמעון שטרית

ח"כ יורי שטרן

פרופ' עירא שרקנסקי

חוקים:

חוק יסוד: מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב)

מאמרים ופרסומים:

  • אמנון רובינשטיין וברק מדינה, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, תל-אביב, הוצאת שוקן, 1996, ע' 677-683.
  • גד ברזילי, דוד נחמיאס, מוסד ביקורת המדינה: סמכות ואחריות – עקרונות, מוסדות השוואתיים, ניתוח, ביקורת והצלצות לרפורמה, מחקר מדיניות מס' 10, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.
  • "מבקרת המדינה: סמכות מול אחריות", שולחן עגול, ירושלים, הוצאת אקדמון, תש"ס, ע' 69-87.
  • מרים בן פורת, "מבקר המדינה ופסיקת בית המשפט העליון", מתוך: אשר פרידברג (עורך), ביקורת המדינה בישראל, ירושלים, הוצאת אקדמון, תש"ן, ע' 69-87.
  • יצחק א. נבנצל, "פיקוח הפרלמנט על המינהל הממשלתי, תפקידם של מוסדות ביקורת עליונים", מתוך: אשר פרידברג (עורך), ירושלים, הוצאת אקדמון, תש"ן, ע' 140-155.
  • עירא שרקנסקי, "המבקר כקובע מדיניות", מתוך: אשר פרידברג (עורך), ביקורת המדינה בישראל, ירושלים, הוצאת אקדמון, תש"ן, ע' 444-460.
  • יוסף לפיד, "תדמית ביקורת המדינה במדיה", מתוך: אשר פרידברג (עורך), ביקורת המדינה בישראל, ירושלים, הוצאת אקדמון, תש"ן, ע' 480-485.
  • אשר פרידברג, "השפעות ביקורת המדינה על תהליכים פוליטיים באמצעות כלי התקשורת", מתוך: אשר פרידברג (עורך), ביקורת המדינה בישראל, ירושלים, הוצאת אקדמון, תש"ן, ע' 485-503.