• פתוח לקהל בהרשמה מראש

משפט עומד לתקשורת

המכון הישראלי לדמוקרטיה

ביום רביעי, י"ז באדר תשס"ז, 7 במרץ 2007, התכנס פורום השולחן העגול לדון ביחסי הגומלין בין בית המשפט לבין התקשורת. על רקע הסיקור התקשורתי הרב של פרשות משפטיות כנגד אישי ציבור, דוגמת ח"כ חיים רמון, המפכ"ל יעקב גנות והנשיא משה קצב, עולה השאלה - האם הסיקור של פרשיות אלו ואחרות בתקשורת חוצה קווים אדומים? במהלך הדיון צוין המתח בין חופש העיתונות לבין צנעת הפרט, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיקור הפרשיות. בדיון לקחו חלק אנשי משפט, אישי תקשורת ועמיתים במכון הישראלי לדמוקרטיה.

מנחה: גב' כרמית גיא

במשתתפים:

גב' אתי אשד
גב' בהירה ברדוגו
גב' ליאורה גלט-ברקוביץ'
עו"ד יעל גרוסמן
השופטת (בדימוס) דליה דורנר
מר אבי ויינברג
ד"ר אריק כרמון
עו"ד אורנה לין
מר שלום קיטל
מר ברוך קרא
פרופ' מרדכי קרמניצר
מר ארז רות