חוות דעת | גליון 84

משבר הקורונה- פרטיות ואיסוף מידע אישי

אין לאפשר למצב החירום להפוך לכלי למעקב המוני אחר האוכלוסייה, ואין לאפשר לשב"כ מעקב המוני אחר כל אזרחי ישראל. חשוב לאסוף מידע פרטי תוך נקיטת אמצעי האבטחה המתאימים, ולהשתמש רק בכלים מידתיים בידי הממשלה

Shutterstock

עד אתמול זה נחשב "סטוקינג", היום קוראים לזה "חקירה אפידמיולוגית": המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר חוות דעת לשר המשפטים, ליועמ"ש ולנשיאת ביהמ"ש העליון הקוראת לנקוט בשורה של צעדים הכרחיים לצורך הגנה על הפרטיות, במסגרת השימוש בטכנולוגיות מעקב לטובת חקירות אפידמיולוגיות.

כותבות חוות הדעת, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ועו"ד רחל ארידור-הרשקוביץ מציינות כי השימוש בטכנולוגיות זמינות אכן מתבקש בעידן של לוחמה במגיפה, אולם, יש ליישם את ההגנה על הזכות לפרטיות באופן ראוי ולא לראות בה מכשול.

בחוות הדעת ציינו השתיים כי אין לערב את השב"כ וגופי ביטחון חשאיים אחרים בפעילות המעקב. ככל שמדובר במעקב אחר ציות להוראות הבידוד, ממילא השב"כ אינו הגוף לטפל בכך ואין לאפשר לו לבצע מעקב המוני אחר כל אזרחי ישראל. השימוש בשב"כ בעת הזאת יפעיל סמכות דרקונית שאיננה נדרשת ושחסרונותיה – הן בהיבט של אמון הציבור במערכת, הן בהיבט של חוסר השקיפות המאפיין את הגוף והן בהיבט של האינטרס לשמור את המידע לצרכי חקירות אחרים בעתיד – עולים על יתרונותיה. מדובר בצעד לא מידתי ולא חוקי שפוגע פגיעה קשה בפרטיות ומעביר מידע רגיש על כל האזרחים. יש למצות את טווח היכולות של משרד הבריאות, פיקוד העורף והמשטרה ולהיעזר בקבלני משנה לצורך הביצוע ככל שיש בכך צורך.  

בין ההמלצות שמציינות החוקרות בחוות הדעת:

איכון ומיקום סלולרי: יש להגדיר מנגנון ברור ושקוף לפניית משרד הבריאות לחברות הסלולר, ולקבוע מראש מי רשאי לגשת למידע. על המידע להישמר באופן מאובטח ולפרק זמן שלא יעלה על 30 יום ולהשמידו בתום פרק הזמן.

שהות בקרבת חולה מאומת: מוצע שימוש על-ידי כלל הציבור באפליקציה שתאגור את נתוני המיקום למשך 14 יום ולאחר מכן תמחק אותו, כאשר נתוני חולה מאומת ייבדקו ויוצלבו.

העברת מידע מגופים ציבוריים אחרים, הנוגעת בעיקר לכניסות ויציאות מהארץ, וכן ממצלמות במרחב הציבורי הנמצא בידי רשויות מקומיות, תיעשה בכל מקרה בכפוף להוראות בחוק הגנת הפרטיות, תוך אישור ועדה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, שמירה מאובטחת ומחיקתו לאחר 21 יום. מידע הנוגע לבריאות יועבר באישור מנכ"לי קופות החולים ויימחק אף הוא בתום פרק זמן זה.

באשר למשטרת ישראל, החוקרות מציינות כי אין להתיר גישה גורפת של כל השוטרים למידע ולקבוע הרשאות גישה, תוך חיוב הודעה לאזרח, הגבלת האפשרות להעביר את הנתונים למאגר אחר או להצלבתם, חיוב מחיקתם תוך 21 יום ומנגנון פיקוח. במקביל, נדרש פיקוח פרלמנטרי הדוק על כל פעולות אלה מצד ועדה פרלמנטרית מיוחדת שתוקם לצורך כך בכנסת באופן מיידי.