פרלמנט - גליון 85 הזכות לחיים ובטיחות בעבודה

פרלמנט

"וחי בהם" - רגולציה חכמה תשלב בטיחות בעבודה בזירוז הבניה

במצב הקיים לא מושם הדגש הנדרש על בטיחות העובדים. המרוץ העיקרי הוא להפחתת מחירי הדיור, והקבלנים נדרשים שוב ושוב לצמצם עלויות ולהזדרז בהשלמת העבודות לעיתים זה בא על חשבון בטיחות העובדים

פרלמנט

פיקוח נפש: מפקחי הבטיחות בשלושת העשורים הראשונים והאחרונים

מסמך זה הציג שורה ארוכה של דוגמאות למעילה בחובה המוטלת על המדינה להגן על חיי העובדים בענף הבנייה אשר במסגרתה עליה לנקוט את הצעדים שיובילו את הרשויות הרלוונטיות שאמונות על הנושא למלא את תפקידן ולהציל חיים. כעת, על משרד העבודה והרווחה בכלל ואגף הבטיחות בפרט – להשקיע את המאמצים כדי להציל חיים באמצעות הגברת הפיקוח ואכיפת הבטיחות באתרי הבנייה. אם ייוותר המצב כמות שהוא ומספר המפקחים לא יהלום את המספר הנדרש לפי אנשי המקצוע ובהתאם לתקנים הנהוגים ברחבי העולם – דמם של הפועלים יהיה בראשם של האחראים.

פרלמנט

"ייצוג הולם" לאוכלוסייה הערבית

בהשוואה לרוב היהודי, האוכלוסייה הערבית סובלת מרמת תעסוקה נמוכה יותר ואיכותית פחות. הגיע הזמן שלצעירים ערבים ייפתחו אפשרויות תעסוקה אמיתיות, מבלי שייכפה עליהם להתפרנס דווקא מעבודות קשות ומסוכנות כמו ענף הבנייה. נדרשת השקעה ניכרת בתחום החינוך והקצאת המשאבים הדרושים להבטחת בטיחות העובדים בענף זה

פרלמנט

דיני זכויות האדם והחובה להגן על חייהם של פועלי הבניין

מילוי החובה להגן על חייהם של פועלי בניין איננה רק שאלה של משפט מינהלי, דיני עבודה, משפט פלילי או דיני הנזיקין. זו גם שאלה חוקתית, שבמרכזה הבדיקה אם המדינה מילאה אחר החובה להגן על הזכות לחיים

פרלמנט

השפעת הרפורמה בעברות ההמתה על התאונות בתחום הבנייה

לאחרונה נחקקה בכנסת הרפורמה בעברות ההמתה, שכללה גם עברה של המתה בקלות דעת. יחד עם הנחיות התביעה בקשר לעברה של גרימת מוות ברשלנות, הן יוכלו להועיל לאכיפה יעילה יותר ומרתיעה יותר במקרים של גרימת מוות בתאונה בתחום הבנייה

פרלמנט

האחריות לתאונות בניין בראי המשפט העברי

אף שהמקורות ההלכתיים מעטים, המסורת היהודית רואה בהגנה על חיי אדם ערך עליון ותוקפת חברות ומנהיגים יחידים שמתעלמים מחיי הפרט למען הכלל. יש חשיבות סמלית לקידום חקיקה המגנה על חיי אדם ומונעת תאונות עבודה בהתבסס, בין היתר, על המקורות של המשפט העברי

פרלמנט

"פועל" ו"בניין" בבית הספר - שיעור בערכים ולא רק בלשון

אחד הנושאים שבשנים האחרונות התלמידים כמעט שאינם נחשפים אליו במסגרת המערכתית הוא מספרם ההולך וגובר של פועלי בניין שנהרגים תוך כדי עבודתם. אנשי חינוך בעלי תודעה חינוכית וחברתית עמוקה יכולים וצריכים להביא אל הכיתה את שלל הסוגיות שהטרגדיה הזו מעלה

פרלמנט

נופלים אל גורלם

אחת הסיבות לתאונות העבודה הקטלניות בענף הבנייה עשויה להיות קשורה בנטייה הפטליסטית, הנוגעת לזהותם ותרבותם של העובדים בו. תפקיד המדינה הוא ליזום תהליכים שיאפשרו לבנות תרבות של בטיחות-על, משותפת ומחייבת לכולם, שתצמצם את עוצמתה והשפעתה של תרבות המשנה בעלת הנטיות הפטליסטיות

פרלמנט

המשמעות של חיים בבניין שביסודותיו מוות

האם רוכשי הדירות אחראיים במידה מסוימת על המתרחש בעת תהליך בנייתן, ובכלל זה- העובדים הנופלים אל מותם?