דמוקרטיה בקטנה

על הגבלות אזרחים בכניסה ויציאה מישראל

לאחרונה הוסמכה הממשלה להגביל את הכניסה והיציאה מישראל, זאת בהתאם לחוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. בהוראת השעה נקבע כי הממשלה תוכל לעשות זאת רק לאחר ששוכנעה כי קיים סיכון מוגבר לכניסת חולים לישראל, העלולים להחמיר משמעותית את רמת התחלואה בישראל.

הזכות להיכנס ולצאת מישראל מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. סעיף 6(א) לחוק היסוד קובע כי "כל אדם חופשי לצאת מישראל". ויש הטוענים כי מנגנון האיסור הגורף של כניסת אזרחי ישראל למדינה מעלה קשיים חוקתיים, ולפחות בהקשר של קביעת מכסות באמצעות ועדת חריגים, אינו עובר את מבחן המידתיות.

בבדיקה מיוחדת שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי מרבית המדינות בעולם לא אסרו באופן גורף את כניסת אזרחיהן לשטחי המדינה וכי האיסור הישראלי חריג למדיי. כך למשל- אוסטרליה, ארה"ב, בריטניה, צרפת, קנדה, רוסיה, שבדיה ואפילו ניו זילנד מאפשרות לאזרחיהן להיכנס למדינה, גם בימים אלה. 

שנה למגיפת הקורונה, גוברים הקולות הקוראים למקבלי ההחלטות לנסח  מדיניות לטווח הארוך, על מנת למנוע את הכאוס שבמעבר ממדיניות של פתיחה מוחלטת של גבולות ישראל לסגירתם ללא התראה, ובייחוד כדי למנוע מצבים אנושיים בלתי נסבלים.