צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

נירית גלבוע בן בסת

אחראית רכש וחוזים

דוא"ל: niritg@idi.org.il