צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

תמר שקד

עורכת מרכזת, הוצאה לאור

דוא"ל: tamarsh@idi.org.il