צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

ד"ר אריק רודניצקי

חוקר בתוכנית החברה הערבית בישראל

arikr@idi.org.il

ד"ר רודניצקי עוסק בחקר החברה הערבית בישראל בשני העשורים האחרונים.

תחומי העניין העיקריים שלו: תמורות פוליטיות, לאומיות וחברתיות בחברה הערבית; יחסי יהודים-ערבים, וכן מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים במדינה.

הוא בעל תואר שלישי מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר-אילן, וכן תואר שני ותואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון, ותואר שני במנהל עסקים, מאוניברסיטת תל-אביב.

בין פרסומיו הבולטים:

 • אריק רודניצקי, השתתפות האזרחים הערבים בבחירות לכנסת: הרצוי, המצוי והתקווה לשינוי
  (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020)
 • נסרין חדאד חאג'-יחיא ואריק רודניצקי, החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית: חזון ומעשה
  (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
 • אריק רודניצקי, "היש ליהודים זכות להגדרה עצמית בפלסטין? השיח האסלאמי בישראל", בתוך: מאיר חטינה ומוחמד אל-עטאונה (עורכים), מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2018), עמ' 100-80.
 • Arik Rudnitzky, "Back to the Knesset? Israeli Arab Vote in the 20th Knesset Elections." Israel Affairs, vol. 22, no. 3-4 (2016), pp. 683-696.
 • אריק רודניצקי, המיעוט הערבי בישראל והשיח על "מדינה יהודית" (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015).
 • אריק רודניצקי, הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת (תל אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 2014).
 • Arik Rudnitzky, “The Contemporary Historiographical Debate in Israel on Government Policies on Arabs in Israel during the Military Administration Period (1948-1966).” Israel Studies, 19.1 (Spring 2014), pp. 24-47.
 • אריק רודניצקי, החברה הבדואית בנגב: מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים (נווה אילן: יוזמות קרן אברהם, 2011).
 • אלי רכס ואריק רודניצקי (עורכים), אוגדן מידע: החברה הערבית בישראל (נווה אילן: יוזמות קרן אברהם, 2009).

צילום: עודד אנטמן

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר אריק רודניצקי

ספרים מאת ד"ר אריק רודניצקי