פרופ' אורנה בראון-לבינסון

חוקרת בתכנית חרדים בישראל

פרופ' חבר וראש התכנית לניהול וישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון. את תואר הדוקטורט קיבלה מהפקולטה למדעי הפסיכולוגיה והחינוך באוניברסיטה החופשית של בריסל בשנת 2007.
בראון-לבינסון מתמקדת בהשלכות הנפשיות והפסיכולוגיות של התמודדות במצבי לחץ וקונפליקט. מחקריה מתמקדים במשאבי ההתמודדות האישיים והקהילתיים בקרב קבוצות תרבות וקבוצות אתניות שונות.

ספרים

ספרים מאת פרופ' אורנה בראון-לבינסון