צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר איל פאר

לשעבר עמית מחקר במרכז לממשל וכלכלה

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר איל פאר

ספרים מאת ד"ר איל פאר