צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

לילי צדוק

מנהלת חשבונות ראשית 

דוא"ל: lili@idi.org.il