להורדת התמונה

ד"ר אריאל פינקלשטיין

חוקר בתכנית לדת ומדינה, מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפתבתכנית לחרדים בישראל, מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפתוראש פרויקט שלטון מקומי בתכנית לרפורמות בשירות הציבורי, המרכז לממשל וכלכלה

ד"ר אריאל פינקלשטיין בעל תואר ראשון מהתוכנית המשולבת ללימודי פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית, ותואר שני במדיניות ציבורית עם התמחות במנהל שלטון מקומי מאוניברסיטת חיפה, כחלק מתכנית "צוערים לשלטון המקומי" של משרד הפנים. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בהשפעות ההדדיות בין דת ומדינה בישראל לאור מיסוד שירותי הדת במדינה.

תחומי מומחיות:
שלטון מקומי, יחסי דת ומדינה בישראל, החברה הדתית-לאומית והחברה החרדית.

צילום: עודד אנטמן

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר אריאל פינקלשטיין

ספרים מאת ד"ר אריאל פינקלשטיין