צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

אופיר מוהבן

עוזר מחקר בתוכנית לרפורמות בשירות הציבורי

ofirm@idi.org.il

בוגר תואר ראשון בפכ"מ ותוכנית אמירים למצטיינים במדעי הרוח מהאוניברסיטה העברית.

עבד כעוזר מחקר למספר חוקרים אקדמאיים בתחום מדעי המדינה בארץ ובחו"ל. סייע במחקרים העוסקים בניתוח רמת הלאומיות והפופוליזם בבריטניה ובארה"ב, דירוג רמת הפופוליזם והלאומיות בנאומי עבר של ראשי ממשלה בישראל, וההשפעות של הטיות מגדריות על אלימות נגד נשים בארה"ב.

כמו כן, סייע לד"ר אליקים כסלו מבית ספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל של האוניברסיטה העברית בניתוח תשובותיהם של קשישים בישראל לסקר העוסק במענה של המדינה לאוכלוסייה זו לאחר ה-7 באוקטובר, 2023.

תמונה: עודד אנטמן