הבחירות בישראל 2015

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 251 עמ’
  • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות

מערכת הבחירות לכנסת ה- 20 התחילה בחוסר הבנה מדוע הוקדמו והבליטו יותר מכל את שסע הזהות הקולקטיבית.

מאמרי הקובץ מתייחסים לשסע זה מנקודת המבט של הבוחרים; התקשורת והסקרים; המפלגות והתחרות בבחירות; ותופעת הפרסונליזציה בפוליטיקה.  

נוסף על ההיבטים ההתנהגותיים והתקשורתיים, מאמרי הקובץ מנתחים את הבחירות ואת המערכת המפלגתית בישראל מנקודת מבט מוסדית תוך התייחסות לשינוי באחוז החסימה ובהשפעתו על הייצוג הערבי.

הבחירות לכנסת ה- 20 נערכו ב- 17 במרץ 2015, רק מעט יותר משנתיים מאז נבחרה הכנסת ה- 19. תהליך התפרקותה של ממשלת נתניהו השלישית היה מהיר אך נותר לא מפוענח.

השסע הפוליטי של הזהות הקולקטיבית שעליו נסבה הפוליטיקה הישראלית מאז המהפך של 1977 שאב לתוכו זהויות וממדים אחרים, ובבחירות 2015 , ביטויָו בתעמולת הליכוד נעשו בוטים ומסיתים. הקבוצה הפוליטית האחרת- השמאל והשמאלנים - חוברה שוב ושוב אל הערבים: הן הערבים "בחוץ", בעיקר הפלסטינים ודאעש, והן הערבים "בפנים", כלומר אזרחי ישראל, ובייחוד נציגיהם הפוליטיים. אלה הוצבו מול קבוצת הזהות היהודית ומול ההזדהות הפוליטית עם הימין.

שסע זה עמד במוקד בחירות 2015 וחלק גדול מן המאמרים בקובץ זה נוגעים בו מנקודות מבט שונות: בנקודת המבט של הבוחרים עוסק מאמרם של מיכל שמיר, שירה דביר–גבירצמן ורפאל ונטורה; בנקודת המבט של התקשורת והסקרים עוסקים המאמרים של יריב צפתי ושל קמיל פוקס; ובנקודת המבט של המפלגות והתחרות בבחירות עוסקים מאמרם של אשר כהן ומנחם לזר וכן מאמרו של דניאל צוקר. נוסף על ההיבטים ההתנהגותיים והתקשורתיים, מאמרי הקובץ מנתחים את הבחירות ואת המערכת המפלגתית בישראל מנקודת מבט מוסדית. גם בהיבט זה ניתן לזהות סימנים ברורים לשיח המשסע, בכל הקשור לשינוי באחוז החסימה ובהשפעתו על הייצוג הערבי, ובכך עוסק מאמרם של רז איזנברג ולירן הרסגור.

רכיבים נוספים במערכת הבחירות ביטאו גם את רמת הפרסונליזציה הגבוהה של הפוליטיקה בישראל. מאמרם של שחף זמיר וגדעון רהט מתמקד בשימוש שעשו המפלגות והפוליטיקאים בבחירות אלה במרשתת, ובעיקר בפייסבוק. בנוסף, על ירידת כוחן של המפלגות הגדולות בישראל, הפיצול הגבוה בכנסת ורמת ניידות הקולות הגבוהה ניתן לקרוא בהרחבה במאמרם של עופר קניג ואור טוטנאור.

המערכת המפלגתית: ניתוח מוסדי

היחלשות המפלגות המצרפיות הגדולות: האם ישראל היא מקרה קיצון?
עופר קניג, אור טוטנאור

תפוחים, תפוזים ואחוז החסימה: שיטת הבחירות הישראלית 2015 במבט השוואתי
רז א' איזנברג, לירן הרסגור

מפלגות ובוחרים

מפלגת שלטון מול מפלגה השואפת להנהגה: הליכוד והבית היהודי בבחירות 2015
אשר כהן, מנחם לזר

משותפת או מודרת? הרשימה המשותפת בבחירות 2015
דניאל צוקר

העלייה מברית המועצות לשעבר בפוליטיקה הישראלית: על פרשת דרכים
וצ'סלב קונסטנטינוב, רעות איצקוביץ'-מלכה

שבויים בשסע הזהות הקולקטיבית: ימין ושמאל בבחירות 2015
מיכל שמיר, שירה דביר-גבירצמן, רפאל ונטורה

תקשורת פוליטית

פרסונליזציה פוליטית במרשתת: מפלגות ופוליטיקאים בבחירות 2015
שחף זמיר, גדעון רהט

עמדות הציבור כלפי התקשורת, תפיסת השפעותיה ושינוי כוונות ההצבעה בבחירות 2015
יריב צפתי

סקרים ותחזיות בחירות בְּעולם של רשתות חברתיות והתרופפות הזהות המפלגתית
קמיל פוקס