מבצע

באין רועה

ש"ס וההנהגה החרדית-מזרחית אחרי עידן הרב עובדיה יוסף

מות מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס, הרב עובדיה יוסף (2013-1920), הוא אירוע רב משמעות בהיהפכותה של החרדיות המזרחית האקטיביסטית מתנועה מהפכנית ישראלית למגזר אתני בתוך החברה החרדית. הסתלקותו היא גם נקודת מבחן לעוצמת השפעתו של הכוח החרדי בדמוקרטיה הישראלית.

פרק נבחר.