שילוב בשלושה צעדים - החברה הערבית בשירות הציבורי

בחירות 2019

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 8 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

ייצוג המיעוט הערבי בשירות הציבורי עדיין נמוך ביותר. מצב זה פוגע בעקרון השוויון וחותר תחת הלגיטימיות הדמוקרטית של השלטון. שילוב אמיתי בשירות המדינה, בחברות הממשלתיות ובעיריות של הערים המעורבות עשוי להשיא תרומה חיונית לקידומה של שותפות אזרחית איתנה ובת קיימא ובד בבד לחזק את האמון של הציבור הערבי במערכות השלטון