להורדה

סוד הכוח

מועצת יש"ע ומאבקיה בגדר ההפרדה ובתכנית ההתנתקות

מחקר מדיניות 61

  • בעריכת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 386 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 60 ₪

עורכת המחקר, התלוותה במשך חודשים ארוכים אל ראשי מועצת יש"ע, השתתפה באירועים שהם ארגנו וחוותה עמם באופן בלתי אמצעי את ההתרחשויות הדרמטיות. המחקר חושף את הקורא אל מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית ומסביר כיצד הפכה מועצת יש"ע לקבוצת האינטרס המשפיעה ביותר בישראל.

בשנים האחרונות הנהגת המתנחלים נאלצת להתמודד עם התפתחויות דרמטיות במדיניותן של ממשלות ישראל כלפי השטחים ביהודה ושומרון ובחבל עזה. הציבור נחשף להתמודדות זו כצופה מן החוץ, ואולם מתעוררת השאלה כיצד נראו מבפנים שניים מן המאבקים הקשים ביותר בתולדותיה של מועצת יש"ע - המאבק בגדר ההפרדה והמאבק בתכנית ההינתקות.

עורכת המחקר, ענת רוט, התלוותה במשך חודשים ארוכים אל ראשי מועצת יש"ע, השתתפה באירועים שהם ארגנו וחוותה עמם באופן בלתי אמצעי את ההתרחשויות הדרמטיות. המחקר חושף את הקורא אל מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית ומסביר כיצד הפכה מועצת יש"ע לקבוצת האינטרס המשפיעה ביותר בישראל. המחקר מברר, בין השאר, מהם דרכי פעולתה של מועצת יש"ע, מהם השיקולים המנחים את מנהיגיה, וכיצד היא מנצלת לטובתה את חולשת יכולת המשילות של הרשות המבצעת. על בסיס המחקר הזה כתבה ענת רוט את הספר סוד הכוח: מועצת יש"ע ומאבקיה בגדר ההפרדה ובתכנית ההינתקות, אשר זיכה אותה בפרס עמינח לחקר הציונות בארצנו.

הפרק הראשון בספר מתאר את התופעה של קבוצות אינטרס בפוליטיקה הישראלית; בפרק השני המחברת מביאה סקירת רקע מקיפה על מועצת יש"ע - למן שלבי הקמתה ועד למבנה הארגוני ומקורות המימון שלה; הפרק השלישי מנתח את סוד כוחה של מועצת יש"ע ואת הדרכים שבאמצעותן ראשיה מנצלים את חולשות המערכת הפוליטית והשלטונית בישראל כדי להגביר את השפעתם; הפרק הרביעי מתמקד בשיטות המאבק: על מה נלחמים, מול מי נלחמים ואיך נלחמים; הפרק החמישי סוקר את ההתפתחויות שהובילו למאבקים נגד גדר ההפרדה ונגד תכנית ההינתקות; הפרק השישי והאחרון מנתח את הדרך שבה ניהלה מועצת יש"ע את המאבקים הללו. ייחודו של הספר בנקודת המבט הפנימית והמיוחדת של המחברת, כמי שהתלוותה לראשי מועצת יש"ע בתקופה הדרמטית המתוארת בו.

הקדמה                      

פרק ראשון: קבוצות אינטר
א. סיווג קבוצות אינטרס
ב. שיטות הפעולה
ג. באיזו שיטה נבחר?    

פרק שני: מועצת יש"ע - רקע 

א. שלבי הקמת המועצה 
ב. תפקידה של מועצת יש"ע ומטרותיה
ג. תחומי הפעילות
ד. מבנה וארגון
ה. מקורות תקציביים         

פרק שלישי: סוד כוחה של מועצת יש"ע
א. עמדה של מועצת יש"ע כנציגת ההתיישבות    
ב. מעמדם האישי של ראשי מועצת יש"ע   
ג. יכולת הארגון של מועצת יש"ע
ד. פוטנציאל אלקטורלי
ה. הקשר האידאולוגי
ו. הקשר המבני-מוסדי
ז. הקשר האישי
ח. חולשת המערכת השלטונית
ט. שורשי התרבות הישראלית       

פרק רביעי: שיטת המאבק      
א. על מה נלחמים
ב. מול מי נלחמים
ג. איך נלחמים       

פרק חמישי: התהליך 
א. גדר ההפרדה 
ב. תכנית ההתנתקות       

פרק שישי: ניתוח המאבק
א. גדר ההפרדה 
ב. תכנית ההתנתקות       

סיכום                         

נספחים                      

ביבליוגרפיה   

Summary