האוכלוסיה הערבית בישראל במספרים

הסקר החברתי שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר יעמוד במרכזו של מסמך זה, מדגים את שורת הפערים הדרמטיים בין יהודים וערבים במצב הכלכלי, בתחום החינוך וההשכלה, בתעסוקה, בדיור בתחבורה ובבריאות ומגלה כי ההבטחה עתיקת היומין שעוגנה בהכרזת העצמאות אשר לפיה מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין" בכל הנוגע לאוכלוסייה הערבית טרם התממשה ודומה כי יש עוד כברת דרך לעבור. זה המקום לציין כי לצד החשיבות בפיתוח הכלכלי, על הממשלה לפעול ולחתור לשוויון גם במישורים נוספים. זאת בכדי שהאוכלוסייה הערבית בישראל תוכל להשתלב כחלק אינטגרלי בחברה הישראלית בכללותה. כדי לעשות כן עליה להתנגד ולמגר את מופעיה השונים של הגזענות במרחב הציבורי הישראלי ובוודאי גם בקרבה. בתוך כך עליה להימנע מקידום חקיקה שכזו ולהוקיע שימוש ברטוריקה העולה כדי דה-לגיטימציה כנגד האוכלוסייה הערבית.