להורדה

מעברי שלטון בישראל

השפעות על מבנה הממשל ותפקודו

מחקר מדיניות 23

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 112 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

המחקר עוסק בהליך המורכב של העברת שלטון לאחר בחירות וכיצד אפשר לבצעו באופן חלק ויעיל.

המחקר עוסק בהליך המורכב של העברת שלטון לאחר בחירות וכיצד אפשר לבצעו באופן חלק ויעיל.

במדינת ישראל, ההולכת לבחירות בתדירות גבוהה למדי לעומת הנהוג בשאר מדינות העולם, הביצוע התקין של הליך זה חשוב במיוחד. המחקר שלפנינו בוחן בשיטתיות את תהליך המעבר השלטוני באופן כללי, וכן מעברים שלטוניים ספציפיים שהתבצעו בישראל בעבר. המחברים מתמקדים בהכנות המוקדמות של המועמדים לראשות הממשלה, בתפקוד ראשי הממשלה בתקופת המעבר, בהשפעת המעברים על מבנה הממשלה ומשרד ראש הממשלה ועוד. החלק הראשון של המחקר מציג את מגוון ההיבטים של תהליך העברת השלטון, בוחן במבט משווה את התהליך בארצות הברית, באנגליה ובהולנד ומציע קריטריונים ברורים להערכת הצלחת התהליך. בחלק השני מנתחים המחברים את מעברי השלטון הבולטים בישראל בעשורים הקודמים ומעלים שורה של המלצות לשיפור וייעול תהליך המעבר השלטוני.

תודות

הקדמה


חלק ראשון

פרק 1: מרכיבי המעבר השלטוני

פרק 2: השוואה בין-מדינתית של חוקים, הסדרים ונורמות שלטוניות בתהליכי המעבר השלטוני

פרק 3: קריטריונים ומדדים להערכת מעברים שלטוניים


חלק שני

פרק 4: המעבר השלטוני הראשון (1977)

פרק 5: מעברי שלטון בשנות ה-80

פרק 6: המעבר השלטוני מממשלת שמיר לממשלת רבין

פרק 7: המעבר השלטוני מממשלת רבין-פרס לממשלת נתניהו

פרק 8: המעבר השלטוני מממשלת נתניהו לממשלת ברק


חלק שלישי

פרק 9: סיכום

פרק 10: המלצות לשיפור תהליך המעבר השלטוני


הערות

ביבליוגרפיה

רשימת מרואיינים