להורדה

מוסד ביקורת המדינה: סמכות ואחריות

עקרונות, מוסדות השוואתיים, ניתוח ביקורת והמלצות לרפורמה

מחקר מדיניות 10

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 69 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

האם מוסד מבקר המדינה מתפקד ביעילות המרבית, או שמא יש בו פגמים ונדרשים צעדים לשיפור ולייעול עבודתו של גוף חשוב זה? מחקר זה מפנה זרקור אל מוסד מבקר המדינה, אך לא מתוך מטרה לנגח אותו, אלא מתוך הנחת עבודה בריאה שבכל ארגון יש פגמים כאלה ואחרים שאפשר לשפרם. 

האם מוסד מבקר המדינה מתפקד ביעילות המרבית, או שמא יש בו פגמים ונדרשים צעדים לשיפור ולייעול עבודתו של גוף חשוב זה? המחקר שלפנינו מפנה זרקור אל מוסד מבקר המדינה, אך לא מתוך מטרה לנגח אותו, אלא מתוך הנחת עבודה בריאה שבכל ארגון יש פגמים כאלה ואחרים שאפשר לשפרם. לנגד עיני המחברים עמדו קריטריונים תאורטיים שלפיהם הם ניסו למדוד את תרומתו של מוסד ביקורת המדינה למשילות דמוקרטית ולשיפור מנהל המדיניות הציבורית: אוטונומיה מקצועית, שקיפות ודיווחיות, ייצוגיות ודרכי מינוי, אפקטיביות ויעילות. על סמך בדיקה זו מביא המחקר שורה של הצעות מקוריות לרפורמה במוסד לביקורת המדינה.

תודות

מבוא: אקדמות לביקורת המדינה

פרק ראשון: דמוקרטיה ומוסדות ביקורת: ההגנויה הכוזבת של רציונליות שיפוטית

פרק שני: אמות מידה תיאורטיות לביקורתה של ביקורת המדינה

פרק שלישי: ביקורת המדינה
א. מסגרת חוקתית והקשר מוסדי
ב. ביקורת המדינה, התרבות הפוליטית ומוסדות שלטון אחרים

פרק רביעי: היבט אמפירי של ביצועיות חוקתית

פרק חמישי: הצעות לרפורמות

הערות