שילוב חרדים בתעסוקה - יעדים ותוכניות לשנת 2030

בשיתוף ג'וינט ישראל תבת

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 31 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת

שילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלה ובתעסוקה הינו יעד שנמצא במרכז תשומת הלב של מקבלי ההחלטות בישראל ואשר זוכה בשנים האחרונות גם להצלחות מרשימות. כך, שיעורי התעסוקה של גברים חרדים קפצו בין השנים 2010-2017 מ-42.5% ל-51% ושיעורי התעסוקה של נשים מ-61.5% ל-73%. ההצלחה נובעת מהקצאת משאבים, משחרור חסמים רגולטוריים ומבניית מסגרות מותאמות לשילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה.
פעולתה של הועדה הממשלתית לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030 מחייבת בחינה מחדש של פעילות הממשלה לשילוב חרדים בעשור הבא. המסמך מצביע על כך ששיעורי התעסוקה של גברים חרדים עדיין נמוכים, ושרמת ההכנסה של העובדים החרדים, גברים ונשים נמוכה גם היא. כתוצאה מכך, רמת העוני של האוכלוסייה החרדית נותרה גבוהה וכיוצא בכך תרומתם לתקבולי המס המדינתיים נמוכה.
ניתוח המגמות בתחום התעסוקה, צרכי המשק והחברה החרדית, בחינה השוואתית בקרב חרדים בחו"ל והתייחסות לשינויי מדיניות אפשריים מביאה אותנו להציב במסמך את יעדי התעסוקה לאוכלוסיה החרדית לשנת 2030: