להורדה

לקראת רפורמה מבנית במגזר הציבורי בישראל

מחקר מדיניות 5

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 59 עמ’
  • מחיר: 45 ₪

בשלושת העשורים האחרונים עברו רבות מן המדינות הדמוקרטיות בעולם רפורמות בתהליכי התקצוב הלאומי והניהול. לאור הניסיון המצטבר והלקחים שהופקו במדינות אחרות ביישום רפורמות, ונוכח המצב במגזר הציבורי בישראל, מחקר זה הוא ככלי עזר למנהל הציבורי הבכיר ולנבחרי הציבור. 

הרפורמה המוצעת בנייר עמדה זה נועדה להתאים מבנים ניהוליים לעקרונות הדמוקרטיה המודרנית ולכלכלת השוק החופשי, מתוך רצון לשפר את היענות הרשות מחד גיסא, ולנבחרי הציבור מאידך גיסא.

יישום הרפורמה צפוי לייעל את תפקוד הממשל, לצמצם באופן ניכר את עלות המגזר הציבורי ולהציב את ישראל במדרגה אחת עם המתקדמות שבדמוקרטיות המערביות.

בשלושת העשורים האחרונים עברו רבות מן המדינות הדמוקרטיות בעולם רפורמות בתהליכי התקצוב הלאומי והניהול. מטרתן של הרפורמות האלה היתה לשפר ולייעל את השירות הניתן לאזרחים, ולבסס היענות הולמת יותר לצורכיהם המשתנים של הבוחרים ושל הנבחרים.

לאור הניסיון המצטבר והלקחים שהופקו במדינות אחרות ביישום רפורמות, ונוכח המצב במגזר הציבורי בישראל, מציע המכון הישראלי לדמוקרטיה נייר עמדה ככלי עזר למנהל הציבורי הבכיר ולנבחרי הציבור. בנייר העמדה מוצגת רפורמה לניהול ולתקצוב הסקטור הציבורי, המותאמת למאפייניו של הממשל הישראלי.

מבוא

פרק ראשון: רפורמה מבנית ברשות המבצעת

פרק שני: חוליי הבירוקרטיה הישראלית

פרק שלישי: סמכות ואחריות

פרק רביעי: עקרונות הרפורמה

פרק חמישי: יישום

פרק שישי: רפורמה בשלטון המקומי

פרק שביעי: רפורמה בוועדות הכנסת

פרק שמיני: יישום הרפורמה - המודל המוצע

פרק תשיעי: דוגמאות מהעולם
אנגליה
שבדיה
הולנד

ביבליוגרפיה