בירוקרטיה

מאמרים, ספרים ואירועים בנושא בירוקרטיה

מאמרים

מאמר דעה

המשרד לפיתוח הביורוקרטיה

בזמן שמשרדי ממשלה חדשים צצים- הגיע הזמן גם לסגור אחרים. במקום לפעול למטרה שלשמה הוקם, עסוק המשרד לפיתוח הנגב והגליל בהערמת קשיים וביורוקרטיה על הרשויות המקומיות הזקוקות ביותר לעזרתו

מאמר דעה

שיעור באזרחות

מי שעוקב אחר התנהלותו של משרד החינוך יכול היה לחזות שמפקח מקצוע בעל תפיסה ממלכתית, פלורליסטית וביקורתית כאדר כהן לא יאריך ימים במשרד. פיטוריו מבטאים גישת "תפוס ככל יכולתך" הפושה כיום בקרב העומדות בראש מוסדות השלטון.

מאמר דעה

ניידות הדמה של העירייה

בעיר ראשון לציון פועלות רק 4 ניידות משטרה. כדי להתגבר על המצוקה מפעילה העירייה ניידות פרטיות חסרות סמכות. מומי דהן קורא לבטל את המצב האבסורדי.

מאמר דעה

לקרוא את האותיות הקטנות בחוק התכנון והבניה החדש

במרס השנה אושרה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010. הצעת החוק, המורכבת מיותר מ-600 סעיפים, היא הצעה לרפורמה כוללת במערכת התכנון והבנייה. השינויים העקרוניים המוצעים בה מצויים כעת בלבה של מחלוקת ציבורית באשר לדרך הראויה לייעול המערכת, למידת הביזור או הריכוזיות המיטבית ולמנגנונים הנדרשים למניעת תופעות של שחיתות.

מאמר דעה

הניחו לבירוקרטיה - טפלו בפקידות הכושלת

מפעם לפעם מתפרסמות יוזמות שונות הקוראות לטפל בבירוקרטיה הישראלית. יוזמות אלו נובעות לאור העובדה שבכל הקשור לבירוקרטיה אנחנו אלופי עולם. כל הליך תכנון ובניה או רישוי עסקים, אורך זמן רב מדי וכרוך בטיפול מול פקידים שונים, במחלקות ובמשרדים שונים, שבמרבית הפעמים - אינם מקיימים קשר פנימי בינם ובין עצמם.  

מאמר דעה

הרפורמה במקרקעין – האם הגולם יקום על יוצרו?

מטרתה המרכזית של הרפורמה המוצעת במִנהל מקרקעי ישראל היא העברת הבעלות על קרקע בנויה שמשמשת למגורים או לתעסוקה - לחוכרים. הצעה זו זכתה לביקורות קשות. כיצד יובטח כי הגולם המוקם עתה כדי לבצע את המלאכה הביורוקרטית של הפרטת הקרקע הבנויה לא יקום על יוצרו ויפריט את עצמו לדעת?

הודעה לעיתונות

״ישנן התקפות חוזרות ונשנות על הלגיטימיות של עבודת הפקידים״

נאום ההגנה על הפקידות של המשנה ליועמ"ש ליכט: "ישנן התקפות חוזרות ונשנות על הלגיטימיות של עבודת הפקידים. אסור שהפחתת הרגולציה תפגע בציבור ובבסיס המשטר"; החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו: "יש אווירה אנטי עסקית בישראל"

נגן
הודעה לעיתונות

מנכ"ל משרד רוה"מ: "99% מהציבור סובל מעורף הרגולציה"

"99% מהציבור סובל מעודף הרגולציה ורק 1% מרוויח ממנה הרבה. חוק ההסדרים השנה יתמקד בהפחתת עודף הרגולציה באמצעות חקיקה" כך אמר מנכ"ל משרד ראש הממשלה במסגרת מושב בנושא 'הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי'