המפלגות בישראל בין השנים 1992-2021: טיוטה

הספר מנתח באופן מעמיק את המפלגות שזכו לייצוג בכנסת בין השנים 2021-1992

הספר מנתח באופן מעמיק את המפלגות שזכו לייצוג בכנסת בין השנים 2021-1992, תוך התייחסות לחמש זירות:

  1. הזירה האלקטורלית - הישגי המפלגות ודפוסי ההצבעה להן בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.
  2. הזירה הפרלמנטרית - פרופיל נבחרי הציבור שייצגו את המפלגות בכנסת, פרישות וחבירות מהמפלגות ואליהן.
  3. זירת הממשלה - ניתוח פרקי הזמן בהם שהו המפלגות (או לפחות חלקן) בשלטון, בין אם כמפלגות שלטון ובין אם כשותפות קואליציוניות.
  4. הזירה הפנים מפלגתית - מוסדות מפלגתיים, השיטות לפיהן נקבעו המנהיגים והרשימות לכנסת ודפוסי החברוּת.
  5. הזירה האידיאולוגית - תפיסות העולם של המפלגות בנושאי חוץ וביטחון, כלכלה-חברה, דת ומדינה וחוקה וממשל ושינויים שחלו בהן.

קניג ורהט מציינים כי "העיסוק הממושך במפלגות שכנע אותנו שהבשיל הזמן למחקר תשתית שיסקור וינתח את המפלגות שפעלו בישראל מאז שנת 1992. כשיצאנו לדרך בשלהי 2014, קיווינו להשלים את הספר במהלך כהונת הכּנסת ה-20, אלא שאז נסחפנו בעל כורחנו לארבע מערכות הבחירות שנערכו בין אפריל 2019 למרץ 2021. מתוך רצון להוציא חיבור עדכני ככל הניתן הרגשנו בשנתיים האחרונות שאנו רודפים סביב הזנב של עצמנו: ברגע שסיימנו סבב עדכונים אחד, נקבעו עוד בחירות. בשלב זה החלטנו לשים נקודה ולעצור. והנה החיבור לפניכם".