מבצע

"ואין הדעות שוות"

על מעמדו של אדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בעולמה של מסורת ישראל

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 233 עמ’
  • מרכז: התוכנית לזכויות אדם והיהדות
  • מחיר: 64 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

מעמדם של אנשים עם מוגבלות שכלית עובר בישראל שינוי חברתי עמוק, כמו בכלל החברה המערבית. אסופת המאמרים שלפנינו מבקשת ללוות את התהליך שעוברת החברה היהודית המסורתית, היונקת את ערכיה והנהגותיה ממערכת המשפט העברי.

מעמדם של אנשים עם מוגבלות שכלית עובר בישראל שינוי חברתי עמוק, כמו בכלל החברה המערבית. הכרה באינטליגנציות חלופיות, אמצעים מגוונים ליצירת תקשורת בין אישית ודרכי הבעה חלופיות הביאו את החברה להבין שמי שהיה נחשב בעבר נטול כישורים קוגניטיביים וממילא מורחק מסביבת החיים הנורמטיבית הוא עכשיו חלק מקהילת האנשים המודעים למוגבלות. כולם יחד עוסקים ביצירת ההתאמות וההנגשות לצרכים המיוחדים.

ובשדה ההלכה היהודית?

אסופת המאמרים שלפנינו מבקשת ללוות את התהליך שעוברת החברה
היהודית המסורתית, היונקת את ערכיה והנהגותיה ממערכת המשפט העברי.
מסתבר שכושר ההסתגלות של ההלכה הוא גדול, ומעצבי ההלכה מגלים
קשב רב לאתגרי השילוב של אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית. אנו
מאמינים שעצם העיסוק בנושא מרים תרומה לקידומו.