מבצע

המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי ישובים ביש"ע

הינתקות 2005 כמקרה מבחן

מחקר מדיניות 72

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 130 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 22.5 ₪

תכנית ההינתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון ופינוים של 21 יישובים יהודיים עוררה בקרב אזרחי ישראל, מעבר למחלוקות אידאולוגיות חריפות, גם חילוקי דעות באשר לאופן יישומה. המחקר שלפנינו מתעמק בסוגיות השנויות במחלוקת הקשורות בתכנית ההינתקות, כגון שיתופם של חיילי צה"ל בפינוי, פעולות המחאה וההתנגדות של המתיישבים ותגובת מערכות אכיפת החוק עליהן, גובה וסוג הפיצויים שהוענקו למפונים, ועוד.

תכנית ההינתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון ופינוים של 21 יישובים יהודיים עוררה בקרב אזרחי ישראל, מעבר למחלוקות אידאולוגיות חריפות, גם חילוקי דעות באשר לאופן יישומה. המחקר שלפנינו מתעמק בסוגיות השנויות במחלוקת הקשורות בתכנית ההינתקות, כגון שיתופם של חיילי צה"ל בפינוי, פעולות המחאה וההתנגדות של המתיישבים ותגובת מערכות אכיפת החוק עליהן, גובה וסוג הפיצויים שהוענקו למפונים, ועוד.

המחבר מתבונן בסוגיה משתי נקודות מבט: האחת פונה אל העבר ובוחנת את התהליך שעברה מדינת ישראל בשנת 2005, ואילו האחרת פונה אל העתיד מתוך כוונה ללמוד מלקחי ההינתקות כדי להתוות קווי פעולה מושכלים לניהול תהליך דומה בעתיד, אם וכאשר יתרחש.

מחקר זה הוא המשך והשלמה למחקר קודם שפרסם יאיר שלג באוקטובר 2003 (המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי יישובים ביש"ע, מחקר מדיניות 42, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה) אשר בחן באופן תאורטי היבטים הקשורים בפינוי יישובים עוד טרם תכנית ההינתקות. המחקר הנוכחי בודק את ההנחות וההמלצות של המחקר הקודם על רקע המבחן המעשי של יישום תכנית ההינתקות 2005.

הפרק הפותח את המחקר עוסק בתהליכי קבלת ההחלטות; הפרק השני בוחן את אופי הפינוי והפיצוי; הפרק השלישי מנתח את מעורבות הצבא בפינוי; הפרק הרביעי סוקר את פעולותיהם של מתנגדי הפינוי; הפרק החמישי דן בגורמי אכיפת החוק וביחסם לפעולות המתנגדים; הפרק השישי מתעמק במחדלי הטיפול במפונים; הפרק השביעי בודק את השלכות הפינוי על החברה הישראלית בכלל ועל הציונות הדתית בפרט; במרכזו של פרק הסיום עומדות פרשת פינוי עמונה ומלחמת לבנון השנייה והשפעותיהן על החברה הישראלית.

תודות

תקציר 

מבוא  

פרק ראשון דרך קבלת ההכרעות

פרק שני אופי הפינוי והפיצוי

פרק שלישי מעורבות הצבא בפינוי

פרק רביעי הפעולות של מתנגדי הפינוי

פרק חמישי היחס שהפגינו גורמי אכיפת החוק למתנגדי הפינוי

פרק שישי מחדלי הטיפול במפונים 

פרק שביעי השפעות הפינוי על מתיישבי יו"ש, על הציונות הדתית ועל החברה הישראלית

פרק שמיני השפעות עמונה ומלחמת לבנון השנייה

סיכום ההמלצות

פרסומי המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא חברה 

مختصر 

Summary