מבצע

שאלה של כבוד

כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 408 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 119 ₪ מחיר מבצע: 59.5 ₪

אסופה זו דנה בסוגיית כבוד האדם במאה העשרים ואחת מן ההיבטים המשפטי, הפילוסופי והמוסרי בניסיון לכונן בישראל תשתית מושגית של ערכי כבוד האדם, שתסייע לביסוס ערכים אלו בחיי היום יום שלנו. 

אסופה זו דנה בסוגיית כבוד האדם במאה העשרים ואחת מן ההיבטים המשפטי, הפילוסופי והמוסרי בניסיון לכונן בישראל תשתית מושגית של ערכי כבוד האדם, שתסייע לביסוס ערכים אלו בחיי היום יום שלנו.

משחר ימי ההיסטוריה נדרשו מסורות הגות לסוגיית כבוד האדם מתוך שאיפה לקבע ערכים הומניסטיים. העיסוק בסוגיה זו הוליד פילוסופיות ותפיסות עולם שֶליָמים עיצבו את פני התרבות הדמוקרטית הליברלית.
 
תורות המוסר והשיח החוקתי בני זמננו רואים בכבוד האדם ערך חוקתי ומעלים שאלות הנוגעות לזכויות, לאוטונומיות, למידות טובות ולמוסר. שאלות אלו מקבלות משנה תוקף ומעוררות יתר עניין בעידן של תמורות פוליטיות וחברתיות, המציבות לפנינו דילמות חדשות. ליברליזם, פמיניזם, גלובליזציה, גזענות, חסמים דתיים ומעצורים תרבותיים - כל אלה שזורים בערבוביה בתפאורה עוינת, והגבול בין ביטחון לבין רמיסת כבוד האדם הולך ומיטשטש.  

לניתוח מושגי הכבוד של החברה הישראלית ושיטת משפטה ראו ספרה של ד"ר אורית קמיר, בהוצאת כרמל, שאלה של כבוד: ישראליות וכבוד האדם, זוכה פרס יונתן שפירא לחקר ישראל.

פתח דבר
יוסף דוד

יסודות מקראיים

כבוד האדם במקרא
יאירה עמית

'זכויות אדם' כמוסד משפטי: השפעתו של המקרא
אקרט אוטו

תשתית מושגית ומשפטית

כבוד האדם כערך חוקתי
ג'ורג' פלטשר

כבוד האדם - שני מובנים
אליעזר וינריב

כבוד האדם בדיני העונשין
מרדכי קרמניצר

כבוד האדם ותודעה דתית

'כבוד הבריות' וכבוד האדם
יעקב בלידשטיין

'זכות' מול 'חובה': תורת המשפט היהודית של הסדר החברתי
רוברט קובר

זכויות האדם, כבוד האדם והאיבלאם
ז'אק ורדנבורג

נוכח פני המודרנה

חירות האדם מפיקו ועד פוקו: גלגולו של רעיון
דוד אוחנה

על התנאים הנחוצים לגיבושה של תורת כבוד האדם וזכויותיו
יהושע אריאלי

אנטי הומניזם וחינוך
עמנואל לוינס

כבוד ואי-כבוד

הלבנת פנים וכבוד האדם
יותם בנזימן

שפלות רוח וכבוד עצמי
תומס היל

זכויות אדם, רציונליות וסנטימנטליות
ריצ'רד רורטי

כיוונים נוספים

הכרה הדדית ומחויבות מוסרית
אקסל הונת'

'צלם אלוהים' ו'והלכת בדרכיו': בין תפיסה ליברלית לתפיסה רפובליקנית של כבוד
האדם והאזרחות
שלמה פישר

כבוד הנשים וטובת הכלל
שירה וולוסקי

Summary