מבצע

צה"ל וכלכלת ישראל

פורום צבא-חברה: המפגש השביעי

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 61 עמ’
  • מחיר: 50 ₪ מחיר מבצע: 25.0 ₪

סיכום המפגש השביעי בפורום צבא חברה, שהתקיים בעת הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2004 ובתוכם דיוני תקציב הביטחון.

בספר זה מאמר המסכם את המפגש השביעי של פורום צבא-חברה שנערך בקיץ 2003, וכותרתו "צה"ל וכלכלת ישראל". המפגש התקיים "בעין הסערה", כלומר בעת הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2004 ובתוכם דיוני תקציב הביטחון. במפגש השתתפו קצינים בכירים מצה"ל ובראשם הרמטכ"ל, סגל המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרים מן האקדמיה ואישים ממגזרים שונים בציבור.

בספר נבחנים יחסי הגומלין בין הביטחון לבין יתר הפרמטרים המרכיבים את החוסן הלאומי, מפורטות הבעיות העיקריות הכרוכות ביחסים אלו ומוצעים כמה מתווים אפשריים לפתרון.
כמו כן מוצג הרקע לתהליכי קבלת ההחלטות בגיבוש תקציב הביטחון, המהווה נגזרת של התכנון הרב-שנתי שנעשה בצה"ל. תכנון זה מביא בחשבון ממדים אחדים וגיבושו כרוך בהתמודדות עם דילמות לא קלות. כמו כן מובאת גם התייחסות לשיקולים המורכבים, הכרוכים בגיבושו של תכנון רב-שנתי שכזה.

לאורך השנים הפכה מערכת היחסים בין הרשויות המרכזיות במדינת ישראל - הרשות האמונה על הביטחון והרשות האמונה על הכלכלה - למערכת יחסים מורכבת ומתוחה. לא אחת נשמעים דיווחים על "מלחמה" בין צה"ל ומשרד האוצר או על "עימות חריף" בין משרד הביטחון לאגף התקציבים. במאמר זה מוצעות מספר סיבות להתנגשות זו, סיבות הבאות לידי ביטוי בפרט בעת קביעת תקציב הביטחון.

הספר נחתם בהצעה למודל לבניית תקציב הביטחון, המתבסס על תוכני המפגש. המודל הורכב על ידי שני צוותים - האחד מקצועי ובין-תחומי, והשני צוות לקביעת מדיניות, שהשתתפו בו קצינים בכירים ואנשי משק בכירים.

קיים גם באנגלית

הקדמה: חוסן לאומי מהו?
רכיבי החוסן הלאומי ויחסי הגומלין ביניהם                           

ביטחון צבאי כחלק מן החוסן הלאומי
הצבא כמנוע לצמיחה כלכלית: המרקם הצבאי התעשייתי    
ביטחון- לעומת אי ביטחון - קשיים במדידת עלויות              

הקשר בין תפיסת הביטחון לבין הוצאות הביטחון
התכנון הרב- שנתי בצה"ל                                                       
מאפייני תקציב הביטחון                                                         

תהליכי קבלת ההחלטות בגיבוש תקציב הביטחון
סקירה היסטורית                                                                   
ביטחון ישראל מול כלכלתה - הבעייתיות במצב הקיים       

כיווני פעולה
הכיוון המדיני                                                                        
הכיוון הצבאי                                                                         
ממשק מדיני-צבאי                                                                

מודל לבניית תקציב הביטחון
הליכי קבלת החלטות בקשר לתקציב הביטחון של מדינת ישראל                                                                                   
הצעה לתהליך מובנה לגיבוש תקציב הביטחון                   

נספחים            

תגיות:
צה"ל