להורדה

חרדיות מודרנית

מעמד ביניים חרדי בישראל

הספר לוקח אותנו למסע ייחודי ומרתק אל קו הגבול שבין החרדיות לישראליות ובין קודש לחול. הוא מציג את התמורות העמוקות המתחוללות בעשור האחרון בתוככי הציבור החרדי, המביאות לסדיקת כּוּליותה של חברת הלומדים החרדית. מתברר כי התמורות ההנהגתיות, התרבותיות והכלכליות מכרסמות בחומת הבדלנות החרדית ויוצרות תת-קבוצה חרדית ישראלית, ההולכת ומתפתחת במהירות. 

האם אפשר להבחין בגוונים שונים של חרדיות? מהו יחסה של החברה החרדית הישראלית לציונות? האם אפשר לצפות שהחרדיות והישראליות ינועו זו לקראת זו, או שמא דווקא יתרחקו האחת מרעותה?

הספר חרדיות מודרנית לוקח אותנו למסע ייחודי ומרתק אל קו הגבול שבין החרדיות לישראליות ובין קודש לחול. הוא מציג את התמורות העמוקות המתחוללות בעשור האחרון בתוככי הציבור החרדי, המביאות לסדיקת כּוּליותה של חברת הלומדים החרדית. מתברר כי התמורות ההנהגתיות, התרבותיות והכלכליות מכרסמות בחומת הבדלנות החרדית ויוצרות תת-קבוצה חרדית ישראלית, ההולכת ומתפתחת במהירות.

לפני הקורא נפרשת תמונה רחבה ועדכנית של הזרמים החרדיים ונחקרת לראשונה קבוצת מעמד הביניים החרדי הישראלי המודרני, על הרגלי חייה ומאפייניה הפנימיים, החיצוניים והקהילתיים. בעזרת ראיונות עומק עם עשרות מרואיינים מציגים המחברים תמונה רחבה של חרדיות אקלקטית, המשלבת מחויבות עמוקה לתפיסת העולם החרדית בצד השתלבות ברשות הרבים הישראלית – בתרבות, בתעסוקה ובחברה. גם עתידה של החרדיות המודרנית, יכולתה לשרוד לאורך זמן והשפעתה האפשרית על חברת הלומדים המסורתית ועל הציבור הישראלי כולו נבחנים כאן לעומק ואולי אפילו מביאים עמם בשורה חדשה לחברה הישראלית.

תקציר

1. מבוא
1.1. מטרת המחקר
1.2. מיקוד אוכלוסיית המחקר והגדרתה
1.3. שיטת המחקר
1.4. סיכום

2. חרדיות ליטאית: חברת לומדים
2.1. רקע
2.2. תהליך ההתבדלות החרדית
2.3. סדיקת חומות הבדלנות החרדית: מפנה העשור האחרון
2.4. סיכום

3. התפתחותו של מעמד הביניים החרדי־מודרני
3.1. מאפייני מעמד הביניים החרדי–מודרני
3.2. המגוון הפנים–קבוצתי
3.3. אל מול הקבוצות האחרות
3.4. סיכום: האם מדובר בחרדים?

4. מיחידים לקבוצה
4.1. מבוא
4.2. היעדר מוקדי כוח
4.3. היקף התופעה
4.4. דרוש מנהיג!
4.5. סיכום

5. משמעותה החברתית של קבוצת החרדיות המודרנית
5.1. דיון בהגדרת המושג "מעמד ביניים"
5.2. השפעת מעמד הביניים החרדי על הקהילה החרדית
5.3. השפעת מעמד הביניים החרדי על החברה הישראלית
5.4. קשרי הגומלין בין החברה החרדית למעמד הביניים החרדי
5.5. סיכום

Abstract