להורדה

חוקה, חוקי יסוד, מגילת זכויות

הכינוס השלישי של המועצה הציבורית, מרס 2001

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 289 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 60 ₪

ספר זה מאגד את הפרוטוקולים מהדיונים שנערכו בכינוס השלישי של המועצה הציבורית, אשר עסקו בשלושה נושאים מרכזיים: הצורך העקרוני בחוקה; השאלה אם החוקה צריכה להתבסס על חוקי היסוד הקיימים ולהשלימם למסמך חוקתי; מקומה של מגילת הזכויות בחוקה העתידית.

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהדיונים שנערכו בכינוס השלישי של המועצה הציבורית. בכינוס זה נדונו שלושה נושאים מרכזיים:

  1. הצורך העקרוני בחוקה, מתוך דיון בהיקף ובעומק הראויים של החוקה העתידית. בהקשר זה התפתח גם דיון סביב מקומן של זכויות חברתיות בחוקה ואפשרות הגדרתן בשם 'זכויות חוקתיות'.
  2. השאלה אם החוקה צריכה להתבסס על חוקי היסוד הקיימים ולהשלימם למסמך חוקתי או להתפתח במהלך ראשוני וחדש, מתחילתו ועד סופו. בנושא זה רוב הדוברים סברו שכתיבת החוקה היא מהלך המבוסס על חוקי היסוד הקיימים, ובו יתאפשר לשנותם, לשפרם ולהוסיף עליהם.
  3. מקומה של מגילת הזכויות בחוקה העתידית, מתוך מתן מענה לשאלה מה מגילת זכויות אדם צריכה לכלול ומהו המעמד הראוי לה.

מושב ראשון: דיון עקרוני בצורך בכינונה של חוקה לישראל

מושב שני: כתיבת חוקה חדשה או השלמת חוקי היסוד? קבוצות דיון.
1. קבוצה בראשות מאיר שמגר
2. קבוצה בראשות ציפי ליבני
3. קבוצה בראשות צבי ענבר

מושב שלישי: לקראת השלמת פרק הזכויות. קבוצות דיון.
1. קבוצה בראשות יוסף אדרעי
2. קבוצה בראשות אשר מעוז
3. קבוצה בראשות עמוס שפירא

מושב סיום: דיווח מהקבוצות ודברי סיכום