להורדה

הרשות המבצעת

סמכויותיה, תפקידיה ועקרונות פעולתה

הכינוס העשירי של המועצה הציבורית, מאי 2003

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 329 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 65 ₪

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס העשירי של המועצה הציבורית. כינוס זה עסק ברשות המבצעת מתוך התמקדות בסמכויותיה, בתפקידיה ובעקרונות פעולתה. 

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס העשירי של המועצה הציבורית. כינוס זה עסק ברשות המבצעת מתוך התמקדות בסמכויותיה, בתפקידיה ובעקרונות פעולתה. שלושה נושאים עיקריים נדונו בכינוס במסגרת קבוצות דיון:

  1. המאפיינים החוקתיים של הרשות המבצעת והיחסים בינה לבין הרשות המחוקקת.
  2. המעמד החוקתי של השלטון המקומי
  3. שקיפות ואחריותיות כנורמות חוקתיות - תהליך תקצוב החוקה.

מושב הפתיחה
מנחה: אריק כרמון

קבוצות דיון

קבוצה א: המאפיינים החוקתיים של הרשות המבצעת והיחסים בינה לבין הרשות המחוקקת
מנחים: דן מרידור וברק מדינה

קבוצה ב: המעמד החוקתי של השלטון המקומי
מנחים: בני וקנין ודוד נחמיאס

קבוצה ג: שקיפות ואחריות כנורמות חוקתיות - תהליך התקצוב בחוקה
מנחים: חיים אורון ואריק כרמון


מושב ביניים

מנחה: ציפי לבני

מושב סיום
מנחים: אריק כרמון ודן מרידור
אהוד ברק: על אתגרי פעולה מול מבנה הממשל בישראל
דיון מסכם