אחריות ושקיפות בניהול תקציב הביטחון

בשנים האחרונות חל כרסום הולך וגובר בתפיסת הביטחון כ"פרה קדושה". לכרסום זה היבטים רבים ואחד מהם הוא השיח הלעומתי בין שרי האוצר והביטחון בתהליך התקצוב של תקציב הביטחון.

ביום רביעי, 11 בינואר 2012, ט"ז בטבת תשע"ב התכנס פורום השולחן העגול ע"ש ג'ורג' שולץ לדיון שניסה לברר שלוש סוגיות מרכזיות הנוגעות להקצאה ולניהול תקציב הביטחון של מדינת ישראל:

  1. האם הקצאת התקציב בין מערכת הביטחון למערכות האזרחיות מתחשבת במידה הראויה גם ביעדים האזרחיים, בסיכונים הגלומים בהם ובקשרי הגומלין שבין השקעה ביעדים אזרחיים, כמו חינוך, לבין איכות הביטחון?
  2. זה כמה שנים שמדינת ישראל מאמצת תקציב רב-שנתי לביטחון ותקציב דו-שנתי לכלל התקציב. היעדר סימטרייה באופק התכנון של התקציב ליעדים שונים מעורר שאלות באשר להשפעות של זעזועים הפוקדים את המשק על היכולת לספק שירותים אזרחיים נאותים. מי נושא בנטל הסיכונים הללו והאם חלוקת נטל הזעזועים בין המערכות השונות לא תפגע בסופו של דבר גם בביטחון?
  3. חשב משרד האוצר שאמור לפקח על יישום התקציב של מערכת הביטחון חשוף לנתונים רבים, אך לא לכולם. על פי עדותו של חשב משרד הביטחון אין הוא חשוף במידה הראויה לנתונים הנוגעים להתקשרויות עתידיות ולשכר. האם העלמת תחומים אלו מעיניהם של החשבים אכן תורמת לביטחון המדינה וליעילות של השימוש בתקציב הביטחון?

בדיון זה השתתף שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ.

חיים אורון

אלוף במיל' גיורא איילנד

גב' סמדר אלחנני

פרופ' משה ארנס

אלוף במיל' איתן בן אליהו

ד"ר מולי בן צבי

נחום ברנע

עו"ד אייל גבאי

ד"ר שמואל גורדון

ד"ר מומי דהן

פרופ' אשר טישלר

ד"ר מיכל טמיר

אלוף במיל' עמוס ירון

תא"ל עמינח ראם

ד"ר אריק כרמון

נויבך אמנון

סבר פלוצקר

פרופ' מרדכי קרמניצר

השר יובל שטייניץ

ד"ר אבי שמחון

  • ועדת ברודט (2007). דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון
  • זלמן שיפר (2011). ועדת ברודט והפיקוח האזרחי על תקציב הביטחון, מכון ון ליר
  • אליעזר שוורץ (2011). אופן קביעת תקציב הביטחון ואמצעי הפיקוח והבקרה עליו, מסמך מ.מ.מ. של הכנסת
  • כנס קיסריה (2007), רפורמה בתקציב הביטחון