מדינה בקמפיין - פופוליזם ובחירות

במכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

יום העיון, המתקיים בשיתוף קרן קונרד אדנאואר, יעסוק בבחינת מושג הפופוליזם בראי הבחירות שהתקיימו באפריל ולקראת הבחירות בספטמבר 2019.

  • תקשורת ופופוליזם בתקופת בחירות - מהם המאפיינים וכיצד הם באים לידי ביטוי?
  • מקרה בוחן: בחירות אפריל 2019 בישראל: ניתוח והפקת לקחים
  • התנהגות בוחרים בעידן הפופוליזם: מבט משווה