אות הפרלמנטר המצטיין לשנת 2016

א' בסיוון תשע"ו | 13:45 - 14:30
כנסת ישראל, חדר 258

אות הפרלמנטר המצטיין של המכון הישראלי לדמוקרטיה הוענק היום (ג') לחברי הכנסת משה גפני (יהדות התורה) ואיילת נחמיאס-ורבין (מחנ"צ) בטקס שייערך במעמד יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין.

יו"ר הכנסת, אדלשטיין
אמר כי: "חשוב מאוד שיש גוף שמודד את הפעילות הפרלמנטרית על פי קריטריונים המשקפים באמת את עשייתם של הח"כים. הדבר מקבל משנה תוקף בעידן שבו מובלטים בעיקר חברי כנסת שפורצים לתקשורת בדרך כזו או אחרת. ח"כ גפני הוא שובר סטיגמות בציבור הישראלי בפעילותו המגוונת וח"כ נחמיאס-ורבין היא דוגמא נהדרת להשתלבות של ח"כית חדשה בעזרת עבודה רצינית ולא על ידי כותרות זולות". אדלשטיין הוסיף כי "ציון העשייה החיובית של חברי הכנסת חשובה לא רק לי כיו"ר הכנסת אלא לכל עם ישראל".

ח"כ גפני אמר: "כאדם חרדי שמתגאה בכך, אני סבור שכשטוב לכולם טוב גם לציבור החרדי וכשרע לכולם לציבור החרדי רע שבעתיים. זה שונה ממה שהיה בעבר- בעשור האחרון אנחנו דואגים לציבור כולו וזה מתגבר בכנסת הזו. ליצמן למשל הוא השר המצטיין בממשלה. יש יכולת היום לפעול ביחד ב-90% מהמקרים. כותרות מקבלים על דברים שלא שווים שום דבר אבל על העבודה האמתית של חבר כנסת לא מקבלים כותרות. אני משבח את המכון על העבודה שבוחנת את כל העשייה הפרלמנטרית המקיפה והסיזיפית שנעשית פה במשכן".

צילום: יוסי זליגר

ועדת הפרס בראשות השופט תיאודור אור, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון ובהשתתפות פרופ' מנחם בן ששון, הרב יצחק לוי, פרופ' גבריאלה שלו וד"ר לאה נס, ניהלה לאורך תקופה ארוכה דיונים שכללו עיון בנתונים כמותיים ואיכותניים על פעילותם הפרלמנטרית של חברי הכנסת.

לקראת הטקס, ציינו במכון הישראלי לדמוקרטיה כי: "דווקא בימים שבהם האמון בנבחרי הציבור נמצא בשפל והקיטוב בחברה מעמיק, אין תחליף לפעילות פרלמנטרית מקצועית ואיכותית של חברי בית הנבחרים. הזוכים בפרס מהווים מודל לעשייה יום יומית של שליחי הציבור ולכן נכון לעצור ולהוקיר את פעילותם ולקרוא להם ולחברי הכנסת הנוספים להמשיך בעשייה הפרלמנטרית היסודית".

מנימוקי ועדת הפרס בראשות השופט (בדימוס) תיאודור אור:

ח"כ משה גפני הוא מוותיקי חברי הכנסת ומכהן כחבר כנסת מטעם סיעות יהדות התורה ודגל התורה מהכנסת ה 12- . פעילותו הפרלמנטרית האיכותית באה לידי ביטוי במשך שנים, והוא היה מועמד לקבלת האות גם בשנים 2011 ו 2012- . ח"כ גפני בולט במיוחד בפעילותו כיושב ראש ועדת הכספים וכמחוקק נמרץ. במהלך השנה הראשונה של הכנסת ה 20- הוא פעל בלא לאות, לקידום חקיקה בתחום עיסוקה של ועדת הכספים שבראשותו, ובפרט למען אוכלוסיות חלשות כמו נכים והורים לילדים החולים במחלות קשות.

ח"כ איילת נחמיאס ורבין מכהנת כחברת כנסת מטעם סיעת המחנה הציוני מתחילת כהונתה של הכנסת ה 20- . היא בולטת במיוחד בזכות פעילות נמרצת וחרוצה במגוון רחב של זירות פרלמנטריות: בוועדות הכנסת, ובפרט בוועדת הכלכלה, באמצעות נאומים במליאה, בהגשת הצעות לסדר היום ושאילתות ובפעילות בשדולות ובקבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-יוון. כבר מתחילת דרכה כחברת כנסת, פעלה ח״כ נחמיאס ורבין בנחישות לקידום מטרותיה החשובות, ובהן קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי והשבחת התעשייה. היא אף בולטת במאמציה להנגיש את הכנסת והממשלה לציבור ולסייע בטיפול בבעיות אישיות של אזרחים.

מהו פרויקט אות הפרלמנטר?

בשנים האחרונות נדמה כי פעילותם הראויה, האחראית והמסורה של חברי כנסת אינה זוכה לחשיפה המתאימה, ומשום כך היא מוערכת פחות ופחות בקרב הציבור הרחב. פעילות זו כוללת, בין היתר, שימוש בכלים הפרלמנטריים במטרה לפקח על הממשלה, לקיים דיון מעמיק בסוגיות העומדות על סדר היום ולקדם חקיקה איכותית.

פרויקט אות הפרלמנטר הוא פרי יוזמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הפרויקט מבוסס על העיקרון לפיו הכנסת היא לא רק הגוף המחוקק בישראל, אלא גם הגוף המייצג את האזרחים ואת עמדותיהם; היא הבמה המרכזית לדיון ציבורי בנושאים שעל סדר היום, והיא גם הגוף היחיד שמתפקידו ובסמכותו לפקח על הממשלה ולבקר את פעילותה ואת מדיניותה. הפרויקט מבקש לעודד פעילות פרלמנטרית איכותית ולהביע הוקרה לעושיה.

במסגרת הפרויקט ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מחקר מקיף כדי לעמוד על הקריטריונים המאפיינים פעילות פרלמנטרית איכותית ועל הדרך הטובה ביותר לאתר את חברי הכנסת שבלטו בתחום זה. איתור חברי הכנסת מקבלי האות מתבסס על מחקר זה. בשלב הראשון נבנה מסד נתונים על פעילותם של כל חברי הכנסת  – שאינם שרים, סגני שרים, יו"ר הכנסת ומי שזכו באות הפרלמנטר בכנסת הקודמת – במגוון רחב של פרמטרים: נוכחות בוועדות, חקיקה פרטית שהושלמה במהלך המושב, שאילתות שהוגשו, הצעות לסדר היום שנידונו במליאה, נאומים ונאומים בני דקה שנישאו במליאה, היעזרות במחקרי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ונוכחות במשכן, וכן נזיפות ועונשים מטעם ועדת האתיקה של הכנסת. בשלב השני התכנסה ועדת אות הפרלמנטר לדון ברשימה נבחרת של מועמדים, ובחרה מתוכם את מקבלי האות בהסתמך על נתוני השלב הראשון ועל קריטריונים נוספים, דוגמת השפעתה וחשיבותה הציבורית הרחבה של עבודתם הפרלמנטרית.

אנו מאמינים שהענקת אות הפרלמנטר תורמת הן לאיכות עבודתם של חברי הכנסת והן לשיפור תדמיתה של הכנסת בציבור.

צילום: יוסי זליגר

ח"כ נחמיאס-ורבין אמרה: "אני מגיעה לכנסת מדי בוקר עם חדוות עשיה ואני אוהבת את עבודתי ומרגש אותי לראות שמזהים את זה כי בעבודה היומיומית אין לייקים וריטווטים והיא דורשת גם התמודדות עם כשלונות. יש המון נושאים שחשובים בעיני והם לא תמיד עסיסיים בשביל התקשורת אבל אני מאמינה בחפירות וכשאני חושבת שצריך לטפל במשהו אני לא מרפה ממנו. לאנשים בציבור הישראלי אין בעיות קטנות וכך אני רואה את עבודתי".

ועדת הפרס בראשות השופט תיאודור אור, לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון ובהשתתפות פרופ' מנחם בן ששון, הרב יצחק לוי, פרופ' גבריאלה שלו וד"ר לאה נס, ניהלה לאורך תקופה ארוכה דיונים שכללו עיון בנתונים כמותיים ואיכותניים על פעילותם הפרלמנטרית של חברי הכנסת.

לקראת הטקס, ציינו במכון הישראלי לדמוקרטיה כי: "דווקא בימים שבהם האמון בנבחרי הציבור נמצא בשפל והקיטוב בחברה מעמיק, אין תחליף לפעילות פרלמנטרית מקצועית ואיכותית של חברי בית הנבחרים. הזוכים בפרס מהווים מודל לעשייה יום יומית של שליחי הציבור ולכן נכון לעצור ולהוקיר את פעילותם ולקרוא להם ולחברי הכנסת הנוספים להמשיך בעשייה הפרלמנטרית היסודית".

מנימוקי ועדת הפרס בראשות השופט (בדימוס) תיאודור אור:

ח"כ משה גפני הוא מוותיקי חברי הכנסת ומכהן כחבר כנסת מטעם סיעות יהדות התורה ודגל התורה מהכנסת ה 12- . פעילותו הפרלמנטרית האיכותית באה לידי ביטוי במשך שנים, והוא היה מועמד לקבלת האות גם בשנים 2011 ו 2012- . ח"כ גפני בולט במיוחד בפעילותו כיושב ראש ועדת הכספים וכמחוקק נמרץ. במהלך השנה הראשונה של הכנסת ה 20- הוא פעל בלא לאות, לקידום חקיקה בתחום עיסוקה של ועדת הכספים שבראשותו, ובפרט למען אוכלוסיות חלשות כמו נכים והורים לילדים החולים במחלות קשות.

ח"כ איילת נחמיאס ורבין מכהנת כחברת כנסת מטעם סיעת המחנה הציוני מתחילת כהונתה של הכנסת ה 20- . היא בולטת במיוחד בזכות פעילות נמרצת וחרוצה במגוון רחב של זירות פרלמנטריות: בוועדות הכנסת, ובפרט בוועדת הכלכלה, באמצעות נאומים במליאה, בהגשת הצעות לסדר היום ושאילתות ובפעילות בשדולות ובקבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-יוון. כבר מתחילת דרכה כחברת כנסת, פעלה ח״כ נחמיאס ורבין בנחישות לקידום מטרותיה החשובות, ובהן קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי והשבחת התעשייה. היא אף בולטת במאמציה להנגיש את הכנסת והממשלה לציבור ולסייע בטיפול בבעיות אישיות של אזרחים.

מהו פרויקט אות הפרלמנטר?

בשנים האחרונות נדמה כי פעילותם הראויה, האחראית והמסורה של חברי כנסת אינה זוכה לחשיפה המתאימה, ומשום כך היא מוערכת פחות ופחות בקרב הציבור הרחב. פעילות זו כוללת, בין היתר, שימוש בכלים הפרלמנטריים במטרה לפקח על הממשלה, לקיים דיון מעמיק בסוגיות העומדות על סדר היום ולקדם חקיקה איכותית.

פרויקט אות הפרלמנטר הוא פרי יוזמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הפרויקט מבוסס על העיקרון לפיו הכנסת היא לא רק הגוף המחוקק בישראל, אלא גם הגוף המייצג את האזרחים ואת עמדותיהם; היא הבמה המרכזית לדיון ציבורי בנושאים שעל סדר היום, והיא גם הגוף היחיד שמתפקידו ובסמכותו לפקח על הממשלה ולבקר את פעילותה ואת מדיניותה. הפרויקט מבקש לעודד פעילות פרלמנטרית איכותית ולהביע הוקרה לעושיה.

במסגרת הפרויקט ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מחקר מקיף כדי לעמוד על הקריטריונים המאפיינים פעילות פרלמנטרית איכותית ועל הדרך הטובה ביותר לאתר את חברי הכנסת שבלטו בתחום זה. איתור חברי הכנסת מקבלי האות מתבסס על מחקר זה. בשלב הראשון נבנה מסד נתונים על פעילותם של כל חברי הכנסת  – שאינם שרים, סגני שרים, יו"ר הכנסת ומי שזכו באות הפרלמנטר בכנסת הקודמת – במגוון רחב של פרמטרים: נוכחות בוועדות, חקיקה פרטית שהושלמה במהלך המושב, שאילתות שהוגשו, הצעות לסדר היום שנידונו במליאה, נאומים ונאומים בני דקה שנישאו במליאה, היעזרות במחקרי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ונוכחות במשכן, וכן נזיפות ועונשים מטעם ועדת האתיקה של הכנסת. בשלב השני התכנסה ועדת אות הפרלמנטר לדון ברשימה נבחרת של מועמדים, ובחרה מתוכם את מקבלי האות בהסתמך על נתוני השלב הראשון ועל קריטריונים נוספים, דוגמת השפעתה וחשיבותה הציבורית הרחבה של עבודתם הפרלמנטרית.

אנו מאמינים שהענקת אות הפרלמנטר תורמת הן לאיכות עבודתם של חברי הכנסת והן לשיפור תדמיתה של הכנסת בציבור.