מתקנים את שיטת הממשל

כבר שנים רבות שמערכת המפלגות הישראלית מפוצלת במידה קיצונית. מאז שנות התשעים עברו שני העוגנים המפלגתיים, ששימשו הבסיס ליציבותה של המערכת, שינוי עמוק. במדינת ישראל אין מפלגה גדולה במרכז-ימין ומפלגה גדולה נוספת במרכז- שמאל שיש ביכולתן לשמש חלופה שלטונית.

הפיצול המעמיק, שממנו סובלת ישראל ביתר שאת מאז ההחלטה על מעבר לבחירה ישירה, פוגע ביציבות השלטונית וביכולת המשילות של ממשלות ישראל. מאז ביטול הבחירה הישירה לא הצליחה המערכת המפלגתית לשוב למציאות של שתי מפלגות עוגן. לפיכך גם כנסות, שכיהנו זמן ממושך, התקשו מאוד לקדם רפורמות מרחיקות לכת לטובת האזרח. האילוצים הפוליטיים והחשש המתמיד מפירוק הקואליציה הפכו לכוח דומיננטי ולעתים משתק. עובדות אלה גרמו לרבים בציבור, ועוד יותר מכך במערכת הפוליטית, להבין שיש הכרח לתקן מבנית כמה נושאים הקשורים בשיטה הפרלמנטרית.

המכון הישראלי לדמוקרטיה מתכוון להירתם במלוא המרץ במהלך התקופה הקרובה כדי לקדם תיקונים אלו. אנו מזהים כעת חלון הזדמנויות נדיר שבו הן גורמים מרכזיים במערכת הפוליטית מבינים את הצורך בשינוי ובתיקון, והן הציבור הישראלי, שמאס במערכות בחירות תכופות ומעוניין לראות רפורמות המיטיבות עמו ועם האינטרס הלאומי הרחב - מבינים היטב את צו השעה.

כדי לצאת לדרך, מכנס המכון מפגש בכירים מצומצם שבו נדון בשינויים המבניים הנדרשים ובפעולות שאותן עלינו לנקוט בחודשים הקרובים כדי לקדם נושא זה.

קראו את חוברת ההמלצות של המכון לתיקון שיטת הממשל, שהוגשה לראש הממשלה, ליושב ראש הכנסת ולמנהיגי סיעות הבית