• שידור חי

פעילותה, סמכויותיה ומעמדה המוסדי של נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות

המכון הישראלי לדמוקרטיה

נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות בראשות השופטת (בדימוס) הילה גרסטל התחילה את עבודתה באפריל 2014, ופרסמה מאז הקמתה שני דוחות. פעילותה נבחנה לאחרונה על ידי השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, שמונה לעניין זה על ידי שרת המשפטים איילת שקד, וזאת בעקבות מחלוקות ציבוריות בשאלות רבות הנוגעות בסמכויותיה, דרכי הביקורת שלה, ומיקומה המוסדי של הנציבות. לשאלות אלה חשיבות מיוחדת לשם שימור עצמאות שיקול דעתה של התביעה מחד גיסא, תוך כדי עיצוב הנציבות כגוף שיוכל לשפר את תפקודה, את אחריותיותה ואת שקיפותה של התביעה מאידך גיסא.

ביום שלישי, ל' בתשרי תשע"ו ,13.10.2015, יתקיים דיון משותף של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל פורום קהלת בנושא: היבטים בפעילותה של נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות. הדיון יתקיים בשעות 17:00–20:00 במכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים.

הורידו את פרוטוקול הדיון

מנחה: ד"ר עו"ד דודי תדמור

השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג
השופטת (בדימוס) הילה גרסטל
ח"כ קארין אלהרר
ח"כ ציפי לבני
ח"כ רויטל סויד
ד"ר אביעד בקשי
ד"ר לימור זר־גוטמן
פרופ' אסא כשר
עו"ד משה לדור
ד"ר גיא לוריא
עו"ד יהושע (שוקי) למברגר
עו"ד לימור פלד
מר יוחנן פלסנר
ד"ר יצחק קליין
פרופ' מרדכי קרמניצר