פורום צבא-חברה: צה"ל כמנוף לפיתוח הנגב

המכון הישראלי לדמוקרטיה

ביום שני, ח' בטבת תשס"ח, 17 בדצמבר 2007, נערך המפגש השמיני של פורום צבא-חברה. המפגש הוקדש לתפקידו של צה"ל בהיותו מנוף לפיתוח הנגב על ידי העברת בסיסים צבאיים ממרכז הארץ לאזור הנגב. ביום העיון השתתפו אלופים מפורום המטה הכללי, קצינים בכירים אחרים, חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה וממוסדות מחקר אחרים, נציגים של משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות בנגב ועוד.
במהלך היום נדונו שלושה נושאים מרכזיים: תשתית ואיכות הסביבה; היבטים מוניציפליים, כלכליים ותעסוקתיים; שימור המשאב האנושי בצה"ל בעקבות המעבר לנגב.

סיכום עיקרי הדיון
בבוקר הכנס נערך סיור בבסיס, ובו הוצגו פעולות הבינוי ונסקרו האתגרים להרחבת הבסיס לקראת קליטת יחידות משנה אשר עתידות לעבור לשם ממרכז הארץ. בפתח המפגש נשא דברים שר הביטחון מר אהוד ברק, והוא הגדיר את העתקתם של מחנות צה"ל לנגב 'פרויקט לאומי בעל חשיבות ממדרגה ראשונה'. לדבריו הצטרף הרמטכ"ל, רא"ל גבי אשכנזי, והוא הדגיש כי מעבר מוצלח של צה"ל לנגב נושא עמו יתרונות ביטחוניים, ובעת ובעונה אחת עתיד לשמש מנוף לפיתוח אזרחי של הנגב; ונשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר אריק כרמון, עיגן את המשימה הלאומית של פיתוח הנגב בחזון הציוני הערכי, כולל משימת פיזור האוכלוסין.

במושב הבוקר הוצגו לפני המשתתפים פרקי למידה מפיהם של חיים בלומנבלט, מנכ"ל דרומה עידן הנגב, תא"ל נמרוד שפר, ראש חטיבת תכנון באגף התכנון של צה"ל, תא"ל אבי זמיר, ראש מטה אגף משאבי אנוש בצה"ל, ותא"ל שלי גוטמן, מפקד בסיס חצרים, ובהם נחשפו משתתפי הכינוס למידע רב בנושא העתקת מחנות צה"ל לנגב.

במחצית השנייה של יום העיון נערכו דיונים והועלו בעיות בתחומים מגוונים הקשורים לנושא, ובהם צורכי התשתיות ואיכות הסביבה, לרבות שיקולים אקולוגיים במיקומם של בסיסי צה"ל, האיזון בין צורכי צה"ל לבין השמירה על המרחב האקולוגי; שיקולים כלכליים, תעסוקתיים ומוניציפליים, לרבות המשימות החברתיות והלאומיות של צה"ל במרחב שהוא משרת בו, השפעת המעבר על האוכלוסייה הבדווית ועל יחסי הגומלין שלה עם צה"ל; שימור המשאב האנושי במעבר, לרבות ההשלכות הפסיכולוגיות והחברתיות במשפחותיהם של אנשי הקבע העוברות לאזור השירות החדש, פיתוח מערכות תומכות (כגון חינוך, תעסוקה ובריאות) בעקבות המעבר של המשפחות והתאמתן לאוכלוסייה החדשה, ועוד.

הדיונים התנהלו בשלוש קבוצות מעורבות של אנשי צבא וחברה, במטרה לפתח מודלים, דרכי עבודה ויעדים הקשורים במעבר. מנחי הקבוצות היו אילן כהן, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויועץ השקעות, שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת הנגב ויושב ראש המנהלת לפיתוח הנגב, ותמר הרמן, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ודיקן הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.

הנחת היסוד של יום העיון הייתה שהנגב הוא חלקת הקרקע הפנויה המשמעותית ביותר במדינת ישראל היום וכדאי לנצלה כראוי.

מכלל הדיונים בכינוס עלה בבירור הצורך בשיתוף פעולה ובתיאום הדוק בין הצבא לבין גורמים אזרחיים רבים. פרויקט ההדרמה של צה"ל חייב להיות חלק ממפעל מקיף ומורכב, אשר ייטלו בו חלק תושבי הנגב עצמם, הרשויות המקומיות בדרום, רשויות המדינה בתחומי התשתיות, הגנת הסביבה, האוצר, התחבורה, ביטחון הפנים, החינוך והתעסוקה. מורכבות זו מדגישה ביתר שאת את הצורך ביצירת גוף חדש שיתאם ויוביל את התהליך.

משתתפים
משתתפים מהצבא:

רא"ל גבי אשכנזי, הרמטכ"ל
אלוף דן ביטון, ראש אלר"מ
אלוף גרשון הכהן, מפקד המכללות
אלוף דן הראל, סגן הרמטכ"ל
אלוף עמוס ידלין, ראש אמ"ן
אלוף מאיר כליפי, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה
אלוף עידו נחושתן, ראש אגף תכנון
אלוף אלעזר שטרן, ראש אגף משאבי אנוש
אלוף אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר
תא"ל נחמן אש, קצין רפואה ראשי
תא"ל רמי בן-אפרים, רלכ"א ח"א
תא"ל שלי גוטמן, מפקד בסיס חצרים
תא"ל יהודית גריסרו, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים
תא"ל דני הררי, מפקד 8200
תא"ל אבי זמיר, אמ"ש/רמ"ט
תא"ל יובל חלמיש, קצין מודיעין ראשי
תא"ל מהרן פרוזנפר, יועץ כספי לרמטכ"ל
תא"ל אופיר שהם, מפקד לוטם
תא"ל נמרוד שפר, רח"ט תכנון, אג"ת
אל"מ אייל אפרתי, ראש ממד"ה
אל"מ בועז בנאי, המכללה לביטחון לאומי
אל"מ אמיר הרפז, מפקד כנף 28
אל"מ צבי טויזר, ראש מינהלת מעבר, חיל האוויר
אל"מ גילה כליפי, רמ"ח תשתיות, אג"ת
אל"מ פיני ליברמן, ראש מינהלת מעבר דרומה, משרד הביטחון
אל"מ עפרה רהב, מפקדת מרכז בינוי
אל"מ רות שהם, ראש מינהלת מעבר, חיל מודיעין
סא"ל שלום אלפסי, ראש מינהלת עיר הבה"דים
סא"ל יגאל פדאל, ראש מינהלת מעבר, אגף התקשוב
רס"ן מיטל ערן-יונה, המרכז למדעי ההתנהגות

משתתפים אזרחים:

נשא דברים: שר הביטחון, אהוד ברק
פרופ' איסמעיל אבו-סעד, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב
ד"ר עמירם אורן, גאוגרף, עמית מחקר, מכון ון ליר בירושלים
עו"ד ציפי איסר- איציק, מנכ"לית עמותת אדם טבע ודין
שמאי אסיף, ראש מינהל התכנון, משרד הפנים
פיני בדש, ראש המועצה המקומית עומר
פנחס בוכריס, מנכ"ל משרד הביטחון
חיים בלומנבלט, מנכ"ל "דרומה"
הראל בלינדה, אגף התקציבים, משרד האוצר
ויקטור בר- גיל, סמנכ"ל משרד הביטחון
ניצב אורי בר-לב, משטרת ישראל
ליאורה גולוב, סגנית מנהל מחוז דרום, המשרד להגנת הסביבה
שלמה דרור, דובר משרד הביטחון
פרופ' תמר הרמן, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ודיקן הלימודים האקדמאיים באוניברסיטה הפתוחה
יעקב טרנר, ראש עיריית באר שבע
פרופ' אורן יפתחאל, ראש המגמה לתכנון עירוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר חזי יצחק, מדרשת שדה בוקר
אילן כהן, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה; יזם
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
ח"כ יצחק לוי
עמרם מצנע, ראש המועצה המקומית ירוחם
פרופ' ברוך נבו, מנהל פרויקט צבא- חברה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
מאיר סבג, משרד החינוך, מחוז דרום
ד"ר ארז צפדיה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' נורית קליאוט, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה
שמואל ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת הנגב ויו"ר המינהלת לפיתוח הנגב
פרופ' ידידיה שטרן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת בר-אילן