מוסר, אתיקה ומשפט בלחימה

המכון הישראלי לדמוקרטיה

ביום שני, 13 בינואר 2003, י' בשבט תשס"ג, נערך הכינוס השישי של פורום צבא-חברה בראשות רב-אלוף (במיל') משה יעלון, הרמטכ"ל דאז, ופרופ' אריק כרמון נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. הכינוס עסק בסוגיות של מוסר, אתיקה ומשפט במצבי לחימה על רקע מורכבותם של מצבי הלחימה שצה"ל מתמודד עמם.

סיכום עיקרי הדיון
בעשור האחרון ישראל נמצאת בתקופה חדשה מבחינת התפיסה של המלחמה, הן ברמה הגלובלית - טרור בין-לאומי - הן ברמה הלוקלית - העימות בין ישראל לפלסטינים. בעימות המוגבל המציאות בישראל היא מציאות לוחמנית בעלת מאפיינים ייחודיים: אין גבולות גאוגרפיים מוכרים וברורים בין שני הצדדים; ההבחנה המקובלת בין לוחמים ובין אזרחים היטשטשה; להבדיל ממלחמות גדולות, בעימות המוגבל ההכרעות במאבק נעשות על ידי הסמל ומפקד הפלוגה, ולפיכך כוח רב נתון בידי בודדים; לבסוף, חלק מייעודי הלחימה הם פסיכולוגיים וסוציולוגיים מטבעם, ולפיכך יש פגיעה בחוסן המוסרי והחברתי של הצד השני במטרה להביא לשחיקתם של ערכי היסוד ולערעור הביטחון בצדקת הדרך.

מכיוון שלעימות המוגבל יש אופי שונה ממלחמות קונוונציונליות, נשאלת השאלה אם השיקולים האתיים המנחים את צה"ל צריכים להשתנות. נדמה שהדילמות שצה"ל מתחבט בהן היום הן דילמות תאורטיות הנגזרות מאופיו של העימות וגם דילמות קונקרטיות מידיות שהחייל הפשוט במחסום צריך להתמודד עמן. האם בסוג הלחימה הזה אפשר לדבר לא רק על מניעה אלא גם על גמול? כיצד מתמודדים עם סוגיית הפגיעה ב'פצצה מתקתקת' מול הכלל המוסרי הקובע כי אין פגיעה בלא העמדה לדין? כיצד בעימות כזה מתאפיינים היחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי?

נוסף על הסוגיות המוסריות עסק הכינוס בסוגיות משפטיות ובשאלה כיצד התפתחויות גלובליות בנוגע לדיני מלחמה ולכבוד האדם משפיעות על הכרעות פיקודיות.

משתתפים
משתתפים מהצבא:

אלוף גיורא איילנד, ראש אג"ת
אלוף דורון אלמוג, אלוף פיקוד דרום
אלוף גבי אשכנזי, סגן הרמטכ"ל
אל"מ יוסי בכר, מח"ט 623
אלוף אייל בן ראובן, מפקד גיס 479
אלוף ישי בר, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים
אלוף בני גנץ, אלוף פיקוד צפון
אל"מ גל הירש, קצין אג"ם פיקוד מרכז
אלוף דן הראל, ראש אמ"ץ
תא"ל ישראל זיו, מפקד אוגדת אזח"ע
אלוף דן חלוץ, מפקד חיל האויר
אל"מ צ'יקו טמיר, מח"ט גולני
רא"ל משה יעלון, הרמטכ"ל
אלוף ידידיה יערי, מפקד חיל הים
תא"ל גרשון יצחק, מפקד אוגדת איו"ש
תא"ל רות ירון, דוברת צה"ל
תא"ל אילן פז, ראש מנהל אזרחי באיו"ש
אלוף מנחם פינקלשטיין, הפרקליט הצבאי הראשי
אלוף משה קפלינסקי, אלוף פיקוד מרכז
אלוף גיל רגב, ראש אכ"א
סא"ל ירון רוזן, מפקד טייסת
אלוף יפתח רונטל, מפקד מז"י
אל"מ דניאל רייזנר, פרקליטות צבאית ראשית
אל"מ (מיל') נדב שחר, מח"ט 263
תא"ל אלעזר שטרן, קצין חינוך ראשי
 
משתתפים אזרחים:

פרופ' ירון אזרחי, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית; עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר מאיר בוזגלו, החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית
עו"ד אלן בייקר, היועץ המשפטי של משרד החוץ
מר נחום ברנע, עיתונאי, 'ידיעות אחרונות'
ד"ר מוטי גולני, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה
גב' כרמית גיא, מגישה ועורכת, 'קול ישראל' חברת מערכת בעיתון 'העין השביעית'
ד"ר מיכאל גרוס, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אילנה דיין, עיתונאית ומשפטנית
מר אורי דרומי, עורך ראשי, מחלקת פרסומים ומנהל קשרי חוץ, המכון  הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' משה הלברטל, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית
מר אבירם ורטהיים, "אורוור ניהול בע"מ"
עו"ד אלי זוהר, "מ.זליגמן ושות' עורכי דין"
ד"ר יפה זילברשץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
ד"ר עלי זלצברגר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יורם טורבוביץ, איש עסקים
ד"ר מיכל יניב, חוקרת יחב"ל, משרד הביטחון
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' אסא כשר, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רות לפידות, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
השר דן מרידור, משרד ראש הממשלה
פרופ' ברוך נבו, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה; מתאם פורום צבא-חברה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' דוד נחמיאס, ביה"ס לממשל ומדיניות, אוניברסיטת תל-אביב; עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' דני סטטמן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת הר עציון
עו"ד עירית קהאן, מנהלת המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה
פרופ' מרדכי קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון בדימוס
מר עופר שלח, עיתונאי, 'ידיעות אחרונות'

סדר יום
09:00-09:30 דברי פתיחה
רב אלוף משה יעלון, הרמטכ"ל
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

09:30-11:30 פרקי למידה במליאה
התפתחויות בתחום המוסר בלחימה- רקע הסטורי
ד"ר מוטי גולני, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה

הלחימה בטרור: היבטים משפטיים
אלוף מנחם פינקלשטיין, הפרקליט הצבאי הראשי

המשפט הבינלאומי ובית הדין הפלילי הבינלאומי
אל"מ דן רייזנר, הפרקליטות הצבאית

נקודת המבט הפיקודית ביחס ללחימה בטרור בקרב אוכלוסייה אזרחית
תא"ל אילן פז, ראש מנהל אזרחי באיו"ש

הערות והארות לסוגיה שעל הפרק
פרופ' מרדכי קרמניצר, עמית בכירבמכון הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית


11:45-16:30 דיון בקבוצות
הדיון התקיים בארבע קבוצות נפרדות, אשר ידונו, כל אחת, בשני הנושאים המופיעים להלן.

16:45-19:30 דיון במליאה: דיווח מהקבוצות
דברי סיכום: הרמטכ"ל ונשיא המכון

שתי סוגיות עיקריות יעמדו במרכז הדיון במליאה ובקבוצות הדיון:

מוסר בלחימה-המימד הפנימי:
אילו דילמות מוצבות בפני מפקדי צה"ל וחייליו ואילו דרכי התמודדות עם דילמות אילו נדרשות, לאור התמשכות הלחימה ,בכלל, והלחימה בטרור בקרב אוכלוסייה אזרחית בפרט? מהן אמות המידה להכרעות פיקודיות, המבוססות על הנורמות שלכבוד האדם ומסורת "טוהר הנשק"? מהי "פקודה בלתי חוקית בעליל"בסוג לחימה כזה? האם וכיצד ניתן לשתף את "החברה" באחריות המוסרית שלהלחימה הנמשכת? האם יש לחברה תפקיד/ים?

התפתחות נורמות גלובליות- המימד החיצוני:
מהן המשמעויות ואילו השלכות, ישירות ועקיפות, צריכות להיות לשינויים ולהתפתחויות במצע הנורמות הגלובליות בתחומי דיני המלחמה וכבוד האדם, עלהכרעות פיקודיות ואישיות הנוגעות ללחימה? האם ואיזה תפקיד "משחק" בית הדין הפלילי הבינלאומי? מהם תפקידיה של המדינה במתן גיבוי לצה"ל, מפקדיו וחייליו?

תגיות:
צה"ל