אות הפרלמנטר המצטיין לשנת 2013

כנסת ישראל
טקס במעמד יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין

אות הפרלמנטר הוענק השנה לחברי הכנסת עמרם מצנע ומיכל רוזין על פעילותם הפרלמנטרית במושב הראשון של הכנסת ה-19. בשניים בחרה ועדה מיוחד בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט תאודור אור.

לאחר פרסום רשימת עשרת חברי הכנסת המצטיינים, בחרה ועדת אות הפרלמנטר בחברי הכנסת עמרם מצנע (התנועה) ומיכל רוזין (מרצ) על עבודתם הפרלמנטרית האיכותית במושב הראשון של הכנסת ה-19.

פרויקט אות הפרלמנטר הוא יוזמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומוענק זו השנה השלישית לחברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה, שבלטו במיוחד בזכות עבודתם הפרלמנטרית. בשנה שעברה זכו בו ניצן הורביץ ואורלי לוי-אבקסיס ולפני שנתיים זכו בו חברי הכנסת אורי מקלב, דב חנין וזבולון אורלב. בראש ועדת האות עומד המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס תיאודור אור, וחבריה הם חברי הכנסת לשעבר פרופ' מנחם בן ששון, יאיר צבן והרב יצחק לוי, וכן פרופ' יולי תמיר עיסם מחו'ל ופרופ' גבריאלה שלו.

 

ח"כ מיכל רוזין

אנו מתכבדים להעניק לחברת הכנסת מיכל רוזין את "אות הפרלמנטר" על פעילותה כחברת כנסת במושב הראשון של הכנסת ה-19. האות מוענקת לחברת כנסת שפעילותה בלטה במיוחד במושב החולף, ובכך היא מילאה את תפקידה כנציגת הציבור ותרמה לקידום מעמדה של הכנסת ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל. על כן היא ראויה לשמש דוגמה ומופת לכל עמיתיה.

ח"כ רוזין מכהנת כחברת כנסת מטעם סיעת מרצ מתחילת כהונתה של הכנסת ה-19, ומתבלטת בזכות פעילותה הנמרצת לקידום נושאים הקשורים לזכויות נשים, ילדים ואוכלוסיות מוחלשות.
מתחילת דרכה כחברת כנסת פעלה ח״כ רוזין במרץ לקידום מטרותיה החשובות, בעיקר בוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים, שבראשה היא עומדת, וכן בשלוש שדולות שאף בראשן היא עומדת – השדולה לשוויון תעסוקתי, שדולת חברות הכנסת והשדולה לשוויון אזרחי ופלורליזם. כמו כן בלטה ח״כ רוזין בחוקים שיזמה בנושאים מגוונים, ובשימוש במגוון רחב של כלים פרלמנטריים המאפשרים לאופוזיציה לפקח על הממשלה, במיוחד הצעות לסדר היום ונאומים במליאת הכנסת.
על פעילות זו, ועל פעילותה כחברת כנסת בכלל, מוענק לח"כ מיכל רוזין "אות הפרלמנטר".

ח"כ עמרם מצנע

אנו מתכבדים להעניק לחבר הכנסת עמרם מצנע את "אות הפרלמנטר" על פעילותו כחבר כנסת במושב הראשון של הכנסת ה-19. האות מוענק לחבר כנסת שפעילותו בלטה במיוחד במושב החולף, ובכך הוא מילא את תפקידו כנציג הציבור ותרם לקידום מעמדה של הכנסת ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל. על כן הוא ראוי לשמש דוגמה ומופת לכל עמיתיו.

ח"כ מצנע מכהן כחבר כנסת מטעם סיעת התנועה מתחילת כהונתה של הכנסת ה-19, ובעבר – במהלך הכנסת ה-16 – כיהן כחבר כנסת מטעם סיעת העבודה-מימד. בשנותיו בכנסת הוא הוכיח את עצמו כפרלמנטר רציני ומעמיק.

פעילותו של ח"כ מצנע במושב הראשון של הכנסת ה-19 התמקדה בעיקר בנושאי חינוך ותרבות. הוא עומד בראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, ממלא תפקיד זה בחריצות, ועל עבודתו הרצינית מעידים המחקרים שהזמין ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לדיוני הוועדה. במסגרת תפקידו כיו"ר הוועדה הוא גם תרם לקידום חקיקה משמעותית ובעלת השפעה בתחומי החינוך והתרבות. לצד זה, ח"כ מצנע יזם וקידם חקיקה חשובה בתחומים אחרים, וגם מילא נאמנה את עבודתו במליאת הכנסת והשתמש בכלים פרלמנטרים שונים שעומדים לרשות חברי הכנסת, בפרט נאומים במליאה.
על פעילות זו ועל פעילותו כחבר כנסת בכלל מוענק לח"כ עמרם מצנע אות הפרלמנטר.