הענקת טיוטת מגילת כבוד האדם לנשיא פרס

09 מרץ 2014